งานวาดภาพ Portrait (สีไม้ และ digital art)

วาดภาพเหมือน(สีไม้) รับวาดทั้งขนาด A4 , A3 และแบบdigital art รับวาดทั้งภาพคนแบบมีBackground และไม่มีBackground ราคาขั้นต่ำ 400 บาท อาจมีการปรับราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของภาพ -กรณีเพิ่มBackground และสัตว์ สิ่งของ เพิ่มราคา 100-200 บาท เช่น ภาพขนาด A4 เพิ่มBackground และสัตว์เลี้ยงที่นอกเหนือจากภาพต้นฉบับ คิดราคา 700 บาท -กรณีมีคนอยู่ในภาพมากกว่า 1 คน เพิ่มราคาจาก 100 บาท ต่อคน เช่น ภาพราคา 500 บาท หากมี3 คนอยู่ในภาพ ราคาภาพจะเท่ากับ 700 บาท ระยะเวลาในการทำขึ้นอยู่กับความยากง่ายของภาพ ระยะเวลาในการส่งงาน จะส่งงานให้ลูกค้าภายใน 7 - 10 วัน หากงานเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานวาดภาพ Portrait (สีไม้ และ digital art)

  • 1. รับภาพต้นฉบับจากลูกค้า และวาดภาพตามที่ลูกค้าบรีฟ
  • 2. เริ่มลงสี
เว็บไซต์
แพ็กเกจ
ภาพวาดคนเหมือน สีไม้ ขนาด A4
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ภาพวาดPortrait สีไม้ ขนาด A4 จำนวน 1 ชิ้นงาน ซีนสติ้กเกอร์ใส ระยะเวลาที่เร็วที่สุดในการทำให้เสร็จสมบูรณ์คือ 2 วัน หากภาพมีรายละเอียดมากหรือมีมากกว่า 1 คนในภาพ จะใช้เวลาอย่างต่ำคือ 5 วัน

ภาพวาดคนเหมือน Digital art
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

ไฟล์ภาพวาดขนาด 768 x 1024 จำนวน 1 ชิ้นงาน และไฟล์ภาพวาดขนาด 300 dpi (หากลูกค้าต้องการนำภาพไปอัดใส่กรอบรูป) สกุลไฟล์ JPEG

ภาพวาดคนเหมือน สีไม้ A3
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ภาพวาดคนเหมือนขนาด A3 จำนวน 1 ชิ้นงาน ซีนสติ้กเกอร์ใส วาดภาพคนเดี่ยว ระยะเวลาในการวาดภาพขั้นต่ำคือ 4 วัน วาดภาพคน+Background ระยะเวลาในการวาดภาพขั้นต่ำคือ 5 วัน

ฟรีแลนซ์
Rachaneekorn

จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มีความถนัดทางด้านการวาดภาพคนเหมือน(Portrait) ทั้งในแบบภาพเหมือนโดยสีไม้ และภาพดิจิตัล(Digital painting) สามารถวาดภาพทั้งแบบคนเดี่ยวและแบบมีพื้นหลัง เคยรับงานวาดภาพPortrait ช่วงมัธยมศึกษา

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน