งานวาดภาพ Portrait (สีไม้ และ digital art)

0

วาดภาพเหมือน(สีไม้) รับวาดทั้งขนาด A4 , A3 และแบบdigital art รับวาดทั้งภาพคนแบบมีBackground และไม่มีBackground ราคาขั้นต่ำ 400 บาท อาจมีการปรับราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของภาพ -กรณีเพิ่มBackground และสัตว์ สิ่งของ เพิ่มราคา 100-200 บาท เช่น ภาพขนาด A4 เพิ่มBackground และสัตว์เลี้ยงที่นอกเหนือจากภาพต้นฉบับ คิดราคา 700 บาท -กรณีมีคนอยู่ในภาพมากกว่า 1 คน เพิ่มราคาจาก 100 บาท ต่อคน เช่น ภาพราคา 500 บาท หากมี3 คนอยู่ในภาพ ราคาภาพจะเท่ากับ 700 บาท ระยะเวลาในการทำขึ้นอยู่กับความยากง่ายของภาพ ระยะเวลาในการส่งงาน จะส่งงานให้ลูกค้าภายใน 7 - 10 วัน หากงานเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ค่ะ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม หากมีการแก้ไขภาพเกิน 2 ครั้งจะเพิ่มราคาครั้งต่อไปเป็นครั้งละ 100 บาท หากเป็นงานเร่งด่วนที่ใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาปกติตามที่แจ้งไว้ จะเพิ่มราคา 100 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานวาดภาพ Portrait (สีไม้ และ digital art)

  • 1. รับภาพต้นฉบับจากลูกค้า และวาดภาพตามที่ลูกค้าบรีฟ
  • 2. เริ่มลงสี
แพ็กเกจ
ภาพวาดคนเหมือน สีไม้ ขนาด A4฿ 400
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ภาพวาดPortrait สีไม้ ขนาด A4 จำนวน 1 ชิ้นงาน ซีนสติ้กเกอร์ใส ระยะเวลาที่เร็วที่สุดในการทำให้เสร็จสมบูรณ์คือ 2 วัน หากภาพมีรายละเอียดมากหรือมีมากกว่า 1 คนในภาพ จะใช้เวลาอย่างต่ำคือ 5 วัน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ภาพวาดคนเหมือน Digital art฿ 550
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

ไฟล์ภาพวาดขนาด 768 x 1024 จำนวน 1 ชิ้นงาน และไฟล์ภาพวาดขนาด 300 dpi (หากลูกค้าต้องการนำภาพไปอัดใส่กรอบรูป) สกุลไฟล์ JPEG


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ภาพวาดคนเหมือน สีไม้ A3฿ 550
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ภาพวาดคนเหมือนขนาด A3 จำนวน 1 ชิ้นงาน ซีนสติ้กเกอร์ใส วาดภาพคนเดี่ยว ระยะเวลาในการวาดภาพขั้นต่ำคือ 4 วัน วาดภาพคน+Background ระยะเวลาในการวาดภาพขั้นต่ำคือ 5 วัน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!