Draft งาน Logo ให้เป็น Vector

ทำงานโลโก้เก่า โลโก้ที่ไม่มีไฟล์ต้นฉบับ ให้เป็น vector ต้องการเพิ่มเติมรายละเอียด สำหรับใช้ในงานสิ่งพิมพ์ และทำตรายาง หรือตามความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Draft งาน Logo ให้เป็น Vector

  • 1. รับบรีฟงานว่าต้องการแบบไหน
  • 2. ส่งแบบที่ต้องการให้ดราฟ
แพ็กเกจ
ดราฟโลโก้ 1 ชิ้น
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

โลโก้ที่ดราฟ จำนวน 1 ชิ้น ปรับแก้งานได้ 5 ครั้ง ไฟล์ความละเอียดสูงสุดสำหรับงานพิมพ์ 300 dpi ไฟล์งานต้นฉบับ(หรืออยากได้ไฟล์นามสกุลอะไรก็ได้แล้วแต่ลูกค้าแจ้ง) ออกแบบตรายาง

ดราฟโลโก้ 3 ชิ้น
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

โลโก้ที่ดราฟ จำนวน 3 ชิ้น ปรับแก้งานได้ 5 ครั้ง ไฟล์ความละเอียดสูงสุดสำหรับงานพิมพ์ 300 dpi ไฟล์งานต้นฉบับ(หรืออยากได้ไฟล์.นามสกุลอะไรก็ได้แล้วแต่ลูกค้าแจ้ง) ออกแบบตรายาง

ดราฟโลโก้ 5 ชิ้น
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

โลโก้ที่ดราฟ จำนวน 5 ชิ้น ปรับแก้งานได้ 5 ครั้ง ไฟล์ความละเอียดสูงสุดสำหรับงานพิมพ์ 300 dpi ไฟล์งานต้นฉบับ(หรืออยากได้ไฟล์.นามสกุลอะไรก็ได้แล้วแต่ลูกค้าแจ้ง) ออกแบบตรายาง

ฟรีแลนซ์
kunanop

ประสบการณ์การทำงาน : ออกแบบการฟฟิก ร้านป้าย 2 ปี การศึกษา : ปริญญาตรี ด้าน บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาลัยเกษตรศาสตร์ ความสามารถ ในการทำงานกราฟฟิก ปัจจุบัน ผมรับงานออกแบบเป็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานป้าย, โลโก้, ดราฟโลโก้, ฯลฯ ใชโปรแกรม AI, PS อย่างชำนาญ ควบคู่กันในการออกแบบ

12/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน