high rehire rate
มั่นใจ! ฟรีแลนซ์ในหมวดนี้มี "ประกาศนียบัตร" หรือ "ใบรับรองวิชาชีพ"

ให้คำปรึกษา โดยนักจิตวิทยาคลินิก

0

สามารถพูดคุยหรือปรึกษาปัญหาทั่วไป หรือเฉพาะเจาะจง เน้นบำบัดรักษาตามทฤษฎีทางจิตวิทยา ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี จบวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการ internship จากสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย และมีใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษา โดยนักจิตวิทยาคลินิก

  • 1. เลือกแพ็กเกจ
  • 2. ระบุเรื่องที่ต้องการพูดคุยหรือปรึกษา
แพ็กเกจ
ปรึกษารายครั้ง฿ 650
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ให้คำปรึกษาและประเมินภาวะเครียดเบื้องต้น รวมถึงระบายความคับข้องใจ ชวนวิเคราะห์ปัญหาโดยผู้รับบริการเลือกและจัดการปัญหาเอง เน้นเรื่องเครียดทั่วไปจนส่งผลมห้เริ่มนอนไม่หลับ หรือมีอาการทางกาย เช่น ใจสั่น อ่อนเพลีย หรือจะพูดคุยปรึกษาเรื่องอื่นๆ อยากให้มีคนรับฟัง ยินดีเสมอค่ะ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!