รับพิมพ์ไทย/อังกฤษ (รับถอดเทปภาษาไทยทุกชนิด)

4.9
ขายได้ 42 ครั้ง

งานเอกสารทุกชนิด - พิมพ์งานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ - ถอดเทปภาษาไทย ทุกชนิด - บทความ/เรียงความภาษาไทย - งานจากเอกสารลายมือ - สูตร/สมการ/ตาราง/รูปภาพ ขั้นตอนการทำงาน 1. เช็คไฟล์งานต้นฉบับจากลูกค้า เช่น ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์ .pdf (ถอดเทป เช็คไฟล์เสียง) 2. ฟรีแลนซ์แจ้งราคาและรายละเอียดงานหากลูกค้าตกลงฟรีแลนซ์จะสร้างใบเสนอราคา 3. ลูกค้ายอมรับใบเสนอราคาและจ่ายเงินให้แก่ระบบ 4. ฟรีแลนซ์ทำงาน 5. ฟรีแลนซ์ส่งงานให้ลูกค้า 6. หากไม่มีการแก้ไข ลูกค้าอนุมัติและให้คะแนน * ขนาดหน้า คิดขนาดเท่ากระดาษ A4 ** อักษรที่ใช้ TH SarabunPSK 16 (หรือที่ลูกค้ากำหนด) > จัดส่งงานในรูปแบบไฟล์ word และ pdf > สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้งหลังจากส่งงานไฟนอลไปแล้ว > ราคาที่กำหนดรวมค่าระบบของ Fastwork แล้ว

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์ไทย/อังกฤษ (รับถอดเทปภาษาไทยทุกชนิด)

  • 1. รับงานและตกลงราคา
  • 2. เริ่มงาน
แพ็กเกจ
พิมพ์เอกสาร จากหนังสือ/ไฟล์เอกสารต้นฉบับ (รวมสูตร/สมการ/ตาราง/รูปภาพ)฿ 250
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- พิมพ์งาน เอกสารต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เริ่มต้นที่หน้าละ 10 บาท (นับจากหน้าต้นฉบับ) ระยะเวลาการทำงาน - ไม่เกิน 30 หน้า 7-15 วัน - มากกว่า 30 หน้า 20-30 วัน - หรือตามตกลงหน้างาน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
พิมพ์เอกสาร จากหนังสือ/ไฟล์เอกสารต้นฉบับ (รวมสูตร/สมการ/ตาราง/รูปภาพ) งานด่วน฿ 450
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- พิมพ์งาน เอกสารต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ - เวลาในการทำงาน ไม่เกิน 30 หน้า ใช้เวลา 1-3 วัน เกิน 30 หน้า ใช้เวลา 1-7 วัน หรือตามตกลงหน้างาน • งานด่วน คิดราคา หน้าละ 15 บาท (จากต้นฉบับ)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ถอดเทปภาษาไทย ฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

งานไม่ด่วน 4-5 วัน (ต่อ 1 ชม.) 1. นาทีละ 9 บาท 2. เวลาเกิน 1 ชม. คิดนาทีตามจริง 3. เวลาเกิน 30 วินาที ปัดเป็น 1 นาที 4. เวลาไม่เกิน 30 วินาที ปัดเศษออก ส่งงานไฟล์ word / PDF ตรวจแก้ไขงานให้ได้ 2 ครั้ง *** ฟรี งานด่วน 1 วัน / 24 ชม. (ต่อ 1 ชม.) 1. นาทีละ 15 บาท 2. เวลาเกิน 1 ชม. คิดนาทีตามจริง 3. เวลาเกิน 30 วินาที ปัดเป็น 1 นาที 4. เวลาไม่เกิน 30 วินาที ปัดเศษออก ส่งงานไฟล์ word / PDF ตรวจแก้ไขงานให้ได้ 2 ครั้ง *** ฟรี


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
วิลาสินี
วิลาสินี

ถอดเทป (ภาษาไทย ) งานบรรยาย วาระการประชุม สัมภาษณ์ เทป และคลิปเสียงต่างๆ (ภาษาไทย)

ถอดเทป (ภาษาไทย ) งานบรรยาย วาระการประชุม สัมภาษณ์ เทป และคลิปเสียงต่างๆ (ภาษาไทย)

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
42 ครั้ง
จ้างซ้ำ
22 ครั้ง
ตอบกลับ
1 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!