รับถอดเทปภาษาไทย / พิมพ์ไทย+อังกฤษ

รับถอดเทป ภาษาไทย นาทีละ 9-15บาท ระยะเวลาการทำงาน งานปกติ 4-5 วัน (ต่อ 1 ชม.) ระยะเวลาการทำงาน งานด่วน 1 วัน (ต่อ 1 ชม.) หากสนใจสามารถทักแชทเข้ามาคุยกันก่อนได้ค่ะ ซึ่งก่อนจ้างจะแจ้งรายละเอียดราคาให้เฉพาะงานนั้นๆ ค่ะ ***งานด่วนแจ้งได้นะคะ *** งานเอกสารทุกชนิด - พิมพ์งานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ - บทความ/เรียงความภาษาไทย - งานจากเอกสารลายมือ - สูตร/สมการ/ตาราง/รูปภาพ ขั้นตอนการทำงาน 1. เช็คไฟล์งานต้นฉบับจากลูกค้า เช่น ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์ .pdf (ถอดเทป เช็คไฟล์เสียง) 2. ประเมินราคา และจำนวนวันในการทำงาน โดยประเมินจากรูปแบบงาน เนื้อหา ระดับความยาก-ง่ายของงาน 3. พิมพ์เอกสาร พร้อมจัดข้อความตามที่ลูกค้ากำหนด 4. ส่งผลงานให้กับลูกค้า * ขนาดหน้า คิดขนาดเท่ากระดาษ A4 ** อักษรที่ใช้ TH SarabunPSK 16 (หรือที่ลูกค้ากำหนด) > จัดส่งงานในรูปแบบไฟล์ word และ pdf > สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้งหลังจากส่งงานไฟนอลไปแล้ว > ราคาที่กำหนดรวมค่าระบบของ Fastwork แล้ว

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับถอดเทปภาษาไทย / พิมพ์ไทย+อังกฤษ

  • 1. คุยรายละเอียดของงาน
  • 2. ส่งเทปเข้ามาเพื่อประเมินราคา
แพ็กเกจ
งานไม่ด่วน เวลาทำงาน 4-5 วัน ต่อชั่วโมง 500 บ.
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

งานไม่ด่วน 4-5 วัน (ต่อ 1 ชม.) 1. นาทีละ 9 บาท 2. เวลาเกิน 1 ชม. คิดนาทีตามจริง 3. เวลาเกิน 30 วินาที ปัดเป็น 1 นาที 4. เวลาไม่เกิน 30 วินาที ปัดเศษออก ส่งงานไฟล์ word / PDF ตรวจแก้ไขงานให้ได้ 2 ครั้ง *** ฟรี

พิมพ์เอกสาร จากหนังสือ/ไฟล์เอกสารต้นฉบับ (รวมสูตร/สมการ/ตาราง/รูปภาพ)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานปกติ - พิมพ์งาน เอกสารต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เริ่มต้นที่หน้าละ 10 บาท (นับจากหน้าต้นฉบับ) - ใช้เวลา 3-7 วัน งานด่วน - พิมพ์งาน เอกสารต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ - เวลาในการทำงาน ไม่เกิน 30 หน้า ใช้เวลา 1 วัน • งานด่วน คิดราคา หน้าละ 15 บาท (จากต้นฉบับ)

งานด่วน 1วัน / 24 ชั่วโมง (ต่อชั่วโมง) 900 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานด่วน 1 วัน / 24 ชม. (ต่อ 1 ชม.) 1. นาทีละ 15 บาท 2. เวลาเกิน 1 ชม. คิดนาทีตามจริง 3. เวลาเกิน 30 วินาที ปัดเป็น 1 นาที 4. เวลาไม่เกิน 30 วินาที ปัดเศษออก ส่งงานไฟล์ word / PDF ตรวจแก้ไขงานให้ได้ 2 ครั้ง *** ฟรี

ฟรีแลนซ์
วิลาสินี

ถอดเทป (ภาษาไทย ) งานบรรยาย วาระการประชุม สัมภาษณ์ เทป และคลิปเสียงต่างๆ (ภาษาไทย)

11/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
9 ครั้ง
ขายได้
22 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน