milestone

แก้ Bug เพิ่ม Features .NET (C#, VB), Angular, VueJs and ReactJs

เราสามารถแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดบนเว็บไซต์ที่ออกแบบและพัฒนาด้วย ASP.NET, Angular, VueJs and ReactJs หากคุณต้องการเพิ่ม features การทำงานใหม่จากระบบเก่าของคุณ เราสามารถ upgrade feature ใหม่ๆ ในระบบของคุณได้ ขั้นตอนการทำงาน - สอบถามรายละเอียดงาน - ประเมิณราคา - เริ่มทำงาน - ส่งงานให้ทดสอบระหว่างวัน (อาจจะมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน) ผ่านทาง http://ggbbxx.xyz/ หรือ http://kiwsan.com/ จนกว่าจะจบงาน - ส่งมอบ source code ทั้งหมด ถ้าระบบเก่าของคุณพัฒนาด้วย ASP.NET API 2, ASP.NET Core, Angular, VueJs and ReactJs นั้นยิ่งจะทำให้เราสามารถแก้ไขโดยใช้เวลาในการพัฒนาได้เร็วและปลอดภัยขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แก้ Bug เพิ่ม Features .NET (C#, VB), Angular, VueJs and ReactJs

  • 1. สอบถามปัญหา
  • 2. เสนอราคา
แพ็กเกจ
แก้ bugs (Basic Package)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- แก้ไขข้อผิดพลาด - เพิ่ม features ของระบบตามความต้องการ - ใช้ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน - แก้ไขได้ 1 ครั้ง - source code

แก้ bugs, เพิ่ม features (Standard Package)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- แก้ไขข้อผิดพลาด - เพิ่ม features ของระบบตามความต้องการ - ใช้ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน - แก้ไขได้ 3 ครั้ง - source code

แก้ bugs, เพิ่ม features(Premium Package)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- แก้ไขข้อผิดพลาด - เพิ่ม features ของระบบตามความต้องการ - ใช้ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน - แก้ไขได้ 5 ครั้ง - source code - deploy ขึ้น server

ฟรีแลนซ์
kiwsan

มีประสบการณ์การเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์มากกว่าสามปี ชอบพบปะพูดคุย คุยง่าย เป็นกันเอง

08/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
41 ครั้ง
ขายได้
31 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน