development program Warehouse ,Logistics ,Helpdesk support ,other program

สามารถพัฒนาระบบงานให้บริษัทฯ พัฒนาโปรแกรมคลังสินค้า หรือ ระบบขนส่ง ทั้งระบบเล็ก จะถึงระบบใหญ่ สามารถมีทางเลือกในการใช้งานเพื่อ สามารถติดต่อกับ source ต่างๆ และสามารถประหยัดเงินให้กับ ทางบริษัทฯ ในการจ้างคนทำงานซ้ำซ้อน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ development program Warehouse ,Logistics ,Helpdesk support ,other program

  • 1. ส่งข้อมูล หรือให้เราไปเก็บข้อมูลเพื่อประเมิน ราคาในการทำงาน
  • 2. ส่งราคางาน และ แบบโครงสร้างเบื้องต้น เพื่ออนุมัติ ในการเก็บเงิน 3 เฟส หลักๆ
แพ็กเกจ
ผู้ใช้งาน 5 - 10 users
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

งานที่ที่รับมอบหมายจนเสร็จ ระบบการจัดการโปรแกรมจัดการระบบ 1. ระบบการจัดการระบบงานที่มอบมาย 2. ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3. ระบบการจัดการ การพิมพ์เอกสาร ต่างๆ 4. ระบบบัญชี (เล็กๆ) 5. ระบบเชื่อมต่อกับ source ต่างๆ 6. สามารถติดทีม ผมได้ตลอดเวลา (ในเวลาทำงาน) 7.การรับประกันผลงาน 6 เดือน

ผู้ใช้งาน มากกว่า 10 users
ระยะเวลาในการทำงาน 180 วัน

งานที่ที่รับมอบหมายจนเสร็จ ระบบการจัดการโปรแกรมจัดการระบบ 1. ระบบการจัดการระบบงานที่มอบมาย 2. ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3. ระบบการจัดการ การพิมพ์เอกสาร ต่างๆ 4. ระบบบัญชี 5. ระบบเชื่อมต่อกับ source ต่างๆ 6. ระบบ approve งานผ่านทาง Mobile App 7. สามารถติดทีม ผมได้ตลอดเวลา (ในเวลาทำงาน) 8.การรับประกันผลงาน 1 ปี

ฟรีแลนซ์
Kittisan

ผมถนัดทางด้าน Visual Studio และ Database SQL ส่วนใหญ่ จะเขียนโปรแกรมให้กับทาง ระบบ Logistics ผลงานล่าสุด ทำเกี่ยวกับ Tank container นำเข้าส่งออก จากประเทศเกาหลีมาประเทศไทย

02/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน