เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง พร้อมเซ็นต์รับรองแบบและจัดทำรายการคำนวณโดยวิศวกร

-รับเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง ด้วยโปรแกรม Revit ซึ่งสามารถจัดทำแบบในรูป 3มิติ และ 2มิติ พร้อมกันได้ในคราวเดียวกัน ทำให้แบบมีความสวยงาม มองเห็นภาพได้ชัดเจน ผู้รับเหมาและเจ้าของบ้านสามารถสื่อสารให้เข้าใจตรงกันได้ -สามารถนำแบบไปสร้างจริงได้ รายละเอียดครบถ้วน ต้นทุนไม่บานปลาย ไม่ใช่เพียงแค่ใช้ยื่นขออนุญาต -ออกแบบโครงสร้างและจัดทำรายการคำนวณ พร้อมเซ็นต์รับรองแบบ สำหรับการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง โดยวิศวกรโยธา -จัดทำ BOQ ถอดปริมาณงาน สำหรับการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ยื่นกู้ธนาคาร -ไม่ใช่นายหน้า ทำงานด้วยตัวเองทุกขั้นตอน สามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้ตลอดเวลา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง พร้อมเซ็นต์รับรองแบบและจัดทำรายการคำนวณโดยวิศวกร

  • 1. รับร่างแปลนพื้น (Free Hand) จากลูกค้า , รับแจ้งรายละเอียดของโครงการจากลูกค้า
  • 2. จัดทำร่างแปลนพื้น ส่งลูกค้าตรวจ + แก้ไข
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 8 วัน

-ไฟล์แบบก่อสร้าง อันประกอบไปด้วย แบบงานสถาปัตย์ แบบงานโครงสร้าง แบบงานไฟฟ้า แบบงานสุขาภิบาล (.PDF) -แบบขนาด A3 จำนวน 2 ชุด (ถ้าลูกค้าต้องการ) ส่งไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน -รายการคำนวณประกอบแบบงานโครงสร้าง 1 ชุด + เอกสารรับรองจากสภาวิศวกร ส่งไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน (กรณีเกิน 150 ตร.ม. หรืออยู่ในงานหมวดวิศวกรรมควบคุม) -BOQ (รายการถอดปริมาณงานตามแบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 ) 1 ชุด สำหรับการยื่นกู้ หรือควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง ส่งไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน (ถ้าลูกถ้าต้องการ)

ฟรีแลนซ์
กิตติพงศ์

มีความชำนาญด้านการออกแบบวิเคราะห์โครงสร้าง ทำด้วยตัวเองทุกงาน ไม่ใช่นายหน้า เน้นย้ำ 3 ข้อ 1.ถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิศวกรรม 2.ประหยัดต้นทุน 3.ส่งงานทันเวลาและมีคุณภาพ การศึกษา ปริญาตรี วิศวกรรมโยธาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

12/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน