milestone

เขียนแบบและคิดราคา งานไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ

เรารับงานระบบประกอบอาคารครบทุกระบบ ทั้งงาน ไฟฟ้าและสื่อสาร ปรับอากาศและระบายอากาศ สุขาภิบาลและดับเพลิง - รับ Draft แบบ Autocad จากแบบร่าง - รับเขียนแบบ Shop Drawing จากแบบ Design Drawing - รับถอดแบบ ประมาณราคางานระบบประกอบอาคาร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบและคิดราคา งานไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ

  • 1. นัดคุยรายละเอียดของงาน รับแบบร่าง หรือแบบ Design Drawing ที่ลูกค้าต้องการให้เขียนแบบ หรือแบบที่ลูกค้าต้องการให้คิดราคา
  • 2. เสนอราคาค่าเขียนแบบ ค่าถอดแบบคิดราคางาน พร้อมส่งแผนการทำงาน กำหนดส่งงาน
แพ็กเกจ
เขียนแบบงานระบบประกอบอาคาร
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เขียนแบบงาน ไฟฟ้า ประปา แอร์ ราคา 350-1,100 บาท/แผ่น ดังนี้ 1.นัดลูกค้าคุยรายละเอียดงาน รับแบบร่างหรือแบบ Design จากลูกค้า 2. เสนอราคา พร้อมแผนการทำงาน, กำหนดส่งงานและราคารวม (ใช้เวลาทำงาน 3-15 วัน) - ขนาด A1 ราคา 1,100 บาท/แผ่น - ขนาด A2 ราคา 850 บาท/แผ่น - ขนาด A3 ราคา 600 บาท/แผ่น - ขนาด A4 ราคา 350 บาท/แผ่น 3.เขียนแบบเสร็จ ส่ง File PDF ให้ลูกค้าตรวจสอบ (จำนวนตามแบบ) 4.แก้ไขแบบเสร็จ ส่ง File DWG, PDF ให้ลูกค้า (จำนวนตามแบบ) 5.แก้ไขงานที่ไม่ใช่งานเพิ่มเติมได้ 2 ครั้ง

คิดราคางานระบบประกอบอาคาร
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

คิดราคางาน ไฟฟ้า ประปา แอร์ ราคาจะแตกต่างกันตามความซับซ้อนของแบบดังนี้ - แบบ A1 6,000 บาท/ระบบ(ขั้นต่ำ) - แบบ A2 5,000 บาท/ระบบ(ขั้นต่ำ) - แบบ A3 4,000 บาท/ระบบ(ขั้นต่ำ) - แบบ A4 3,000 บาท/ระบบ(ขั้นต่ำ) การทำงานดังนี้ 1.นัดลูกค้าคุยรายละเอียดงาน รับแบบจากลูกค้า 2.เสนอราคา พร้อมแจ้งกำหนดส่งงานและราคารวม (ใช้เวลาทำงาน 3-15 วัน) 3.คิดราคาเสร็จ ส่ง File PDF ให้ลูกค้าตรวจสอบ จำนวน 1 File 4.แก้ไขราคาเสร็จ ส่ง File XLS, PDF ให้ลูกค้าอย่างละ 1 File พร้อม Backup 5.แก้ไขงานที่ไม่ใช่งานเพิ่มเติมได้ 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
kittipong

ทำงานในงานก่อสร้าง ด้านงานระบบประกอบอาคารมา25ปี มีความรู้ด้านงานคิดราคา และงานเขียนแบบงานระบบ ทั้ง3ระบบ ได้แก่ งานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาล

05/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
17 ครั้ง
ขายได้
8 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน