ATTORNEY NOTARIAL SERVICES รับรองเอกสารและลายมือชื่อ

0

รับรองลายมือชื่อ รับรองคำแปล โดยทนายความ โนตารี่พับลิค (Notary public) รับรองเอกสาร ลายมือชื่อ รับรองความถูกต้องตรงกันของเอกสาร (Notarized copy), (Notarized affidavit) รับรองได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขอบเขตงาน: - รับรองลายมือชื่อของบุคคล - รับรองหนังสือมอบอำนาจ - รับรองสำเนาเอกสารว่าตรงกับต้นฉบับที่แท้จริง - รับรองคำแปลเอกสารหรือรับรองผู้แปลเอกสาร - รับรองตำแหน่งและอำนาจของบุคคล/ นิติบุคคล - รับรองลายมือชื่อของกรรมการ - รับรองฐานะนิติบุคคล ลายมือชื่อ และอำนาจกระทำการของผู้ลงลายมือชื่อในเอกสาร - รับรองการจัดทำเอกสารในนามของบริษัท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ATTORNEY NOTARIAL SERVICES รับรองเอกสารและลายมือชื่อ

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานว่าต้องการให้ทำคำรับรองประเภทใด เอกสารใด และรับรองเป็นภาษาอะไร
  • 2. แจ้งค่าบริการและจัดทำใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
฿ 2,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.เอกสารที่ได้รับการรับรองลายมือชื่อ และดวงตราที่ออกโดยสภาทนายความ (Notary stamp) 2.ตราประทับคำรับรอง (Notary Seal) 3. สำเนาหนังสือรับรองทนายความผู้ทำคำรับรอง ค่าบริการไม่รวม - ค่าเดินทาง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!