ATTORNEY NOTARIAL SERVICES รับรองเอกสารและลายมือชื่อ

รับรองลายมือชื่อ รับรองคำแปล โดยทนายความ โนตารี่พับลิค (Notary public) รับรองเอกสาร ลายมือชื่อ รับรองความถูกต้องตรงกันของเอกสาร (Notarized copy), (Notarized affidavit) รับรองได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขอบเขตงาน: - รับรองลายมือชื่อของบุคคล - รับรองหนังสือมอบอำนาจ - รับรองสำเนาเอกสารว่าตรงกับต้นฉบับที่แท้จริง - รับรองคำแปลเอกสารหรือรับรองผู้แปลเอกสาร - รับรองตำแหน่งและอำนาจของบุคคล/ นิติบุคคล - รับรองลายมือชื่อของกรรมการ - รับรองฐานะนิติบุคคล ลายมือชื่อ และอำนาจกระทำการของผู้ลงลายมือชื่อในเอกสาร - รับรองการจัดทำเอกสารในนามของบริษัท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ATTORNEY NOTARIAL SERVICES รับรองเอกสารและลายมือชื่อ

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานว่าต้องการให้ทำคำรับรองประเภทใด เอกสารใด และรับรองเป็นภาษาอะไร
  • 2. แจ้งค่าบริการและจัดทำใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.เอกสารที่ได้รับการรับรองลายมือชื่อ และดวงตราที่ออกโดยสภาทนายความ (Notary stamp) 2.ตราประทับคำรับรอง (Notary Seal) 3. สำเนาหนังสือรับรองทนายความผู้ทำคำรับรอง ค่าบริการไม่รวม - ค่าเดินทาง

ฟรีแลนซ์
Kitiya

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และด้านกฎหมาย อาทิเช่น จดเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

10/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
17 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน