"พิสูจน์อักษร" โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงานในวงการหนังสือมาร่วม 10 ปี

🚩รับพิสูจน์อักษร นิยายทุกประเภท/ บทความ/ เอกสาร/ เรื่องสั้น/ รีวิว/ แฟนฟิค ฯลฯ 🚩ตรวจทานตัวสะกด การใช้คำทับศัพท์ต่าง ๆ แก้ไขคำผิดตามหลักภาษาไทย โดยยึดหลักตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (หรือตามหลักสากลนิยม แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า) 🚩ตรวจดูความเหมาะสมของการใช้คำ การเว้นวรรค และการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ 🚩เกลาสำนวนให้สละสลวย เหมาะสมกับบริบท รวมทั้งการจัดหน้ากระดาษ (หากต้องการ) 🚩รับตรวจจากไฟล์ Microsoft Word หรือ PDF (สำหรับ Microsoft word แก้ไขโดยทำเป็น track change ให้, ไฟล์ PDF แก้ไขโดยใส่สัญลักษณ์ หรือ comment ลงบนไฟล์งาน) 🚩ยินดีตรวจแก้ตามความต้องการของลูกค้า ราคาการพิสูจน์อักษร ขนาด A4 (ฟอนต์ 14 pt ขึ้นไป) หน้าละ 7.5 บาท 📢หากไม่มีคิวสามารถรับงานเร่งด่วนได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ "พิสูจน์อักษร" โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงานในวงการหนังสือมาร่วม 10 ปี

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานเบื้องต้น หรือส่งตัวอย่างให้ดูเพื่อประเมินราคา
  • 2. ตกลงราคา, ระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
แพ็คเกจประหยัด
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิสูจน์อักษรแก้ไขคำผิดให้ถูกต้อง การเว้นวรรคตอน รวมถึงคำทับศัพท์ตามหลักภาษา จำนวนหน้า 50 หน้า ปรับแก้ชิ้นงานได้ 1 ครั้ง

แพ็กเกจครอบคลุม
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิสูจน์อักษรแก้ไขคำผิดให้ถูกต้อง การเว้นวรรคตอน รวมถึงคำทับศัพท์+เกลาสำนวนภาษาให้สละสลวย จำนวนหน้า 50 หน้า ปรับแก้ชิ้นงานได้ 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
ชุติมน

ทำงานในวงการหนังสือมาตลอดเกือบ 10 ปีมีความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 มีประสบการณ์ในการทำงานแปลให้สำนักพิมพ์และงานเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาแล้วมากมาย

07/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
35 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน