รับพิมพ์งาน/คีย์ข้อมูลภาษาจีน

0

รับพิมพ์งาน/คีย์ข้อมูลภาษาจีน 🖌 ทั้งอักษรตัวเต็มและตัวย่อ หากเป็นลายมือหวัด กรุณาสอบถามเพิ่มเติม 🖌 พร้อมตรวจทานความถูกต้องของคำ เครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ 🖌 เอกสารทั่วไป โบรชัวร์ ฉลากสินค้า ยา และอื่นๆ 🖌 เลือกฟอนต์และรูปแบบเอกสารได้ตามต้องการ 🖌 แทรกสูตรคณิตศาสตร์ กราฟ สัญลักษณ์พิเศษ หรือภาษาอื่น (รวมไทย-อังกฤษ) 🖌 รับไม่เกิน 3 หน้าต้นฉบับ A4 ต่องาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน/คีย์ข้อมูลภาษาจีน

  • 1. พิจารณาความเหมาะสมของงาน เช่น ความยากง่าย ลิขสิทธิ์ ฯลฯ หากไม่ได้จะปฏิเสธในขั้นตอนนี้
  • 2. หากรับได้ จะเริ่มทำงานพิมพ์งาน โดยส่งตัวอย่างให้ลูกค้าดูความถูกต้อง รูปแบบเบื้องต้น
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
พิมพ์งาน/คีย์ข้อมูลภาษาจีน ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์หรือลายมือตัวบรรจง(楷書)
พิมพ์งาน/คีย์ข้อมูลภาษาจีน ต้นฉบับเป็นลายมือหวัด(草書)หรือหวัดแกมบรรจง(草書)
พิมพ์งาน/คีย์ข้อมูลภาษาจีน ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์หรือลายมือตัวบรรจง(楷書) -- ต้นฉบับไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 --เลือกฟอนต์มาตรฐานและรูปแบบได้ตามต้องการ -- แทรกสัญลักษณ์คณิตศาสตร์และภาษาอื่นได้ (รวมภาษาไทยและอังกฤษ) --ตรวจแก้ไขคำและเครื่องหมายวรรคตอน --ส่งมอบไฟล์งานเป็น .pdf, .docx, .png, .jpg หรือฟอร์แมตมาตรฐานตามต้องการ
พิมพ์งาน/คีย์ข้อมูลภาษาจีน ต้นฉบับเป็นลายมือหวัด(草書)หรือหวัดแกมบรรจง(草書) -- ต้นฉบับไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 --ขอสงวนสิทธิไม่รับงานที่้ต้นฉบับที่ลายมือไม่ชัดเจน --เลือกฟอนต์มาตรฐานและรูปแบบได้ตามต้องการ -- แทรกสัญลักษณ์คณิตศาสตร์และภาษาอื่นได้ (รวมภาษาไทยและอังกฤษ) --ตรวจแก้ไขคำและเครื่องหมายวรรคตอน --ส่งมอบไฟล์งานเป็น .pdf, .docx, .png, .jpg หรือฟอร์แมตมาตรฐานตามต้องการ
ระยะเวลาในการทำงาน
2 วัน
3 วัน
จำนวนชิ้นงาน
1 ชิ้น
1 ชิ้น
จำนวนหน้า
3 หน้า
3 หน้า
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
2 ครั้ง
ไฟล์งานต้นฉบับ
รองรับสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์
ราคา
฿ 250
฿ 500
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!