จดทะเบียนบริษัท วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษากฏหมายภาษี กฏหมายแรงงาน

1. บริการจดทะเบียนบริษัท แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขตราประทับ แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท ทุนจดทะเบียน 2. ให้คำปรึกษากฏหมายภาษีสรรพากร กฏหมายแรงงาน ร้านค้า พ่อค้าแม่ออนไลน์ ด้วยประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาไม่ต่ำกว่า 30 ปี 3. คติพจน์ " ซื่อสัตย์ ชัดเจน จริงใจ รักษาความลับ เป็นมืออาชีพ"

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จดทะเบียนบริษัท วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษากฏหมายภาษี กฏหมายแรงงาน

  • 1. กรุณาแจ้งรายละเอียดความต้องการของคุณลูกค้า
  • 2. กรุณาการประเมินราคาภายใน 2 ชั่วโมง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- การให้คำปรึกษาด้านกฏหมายต่าง ๆ ในการประกอบกิจการ - เอกสารสำคัญที่หน่วยงานราชการออกให้ เช่นหนังสือรับรองการจดทะเบียน ,หนังสือบริคณห์สนธิฉบับล่าสุด - กรณีให้เราทำบัญชี - ฟรี ค่าทำบัญชี 2 เดือน - ฟรี โปรแกรมบัญชี ออนไลน์ให้ใช้ฟรี 1 ปี

ฟรีแลนซ์
kanya

มีประสบการณ์ด้านกฏหมายภาษีสรรพากร ไม่ต่ำกว่า 30 ปี ให้คำปรึกษาวางระบบบัญชี การเงิน กฏหมายสรรพากร กฏหมายแรงงาน ให้จดทะเบียน แก้ไข บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ตลอดจนให้คำปรึกษา อย่างมืออาชีพ

07/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
12 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน