ออกแบบบล็อคปักผ้า ใช้กับจักรปักคอมพิวเตอร์เท่านั้น Embroidery Design

บล็อคไฟล์ปักผ้า คำแนะนำ ไฟล์นี้เป็นไฟล์ชนิดที่ใช้กับเครื่องปักรคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องมีเครื่องปักรหรือโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ประเภทนี้เพื่อใช้งาน ขนาดและฝีปัก (ขนาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามตามเหมาะสมของบล็อคงาน) ชนิดไฟล์ที่รองรับ DST, EXP, HUS, PEC, PES , VP3, XXX (หากต้องการชนิดอื่นๆ สามารถระบุมาที่ทางเราได้) ราคาและระยะเวลาทำไฟล์ขึ้นอยู่กับ รายละเอียดของบล็อค

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบบล็อคปักผ้า ใช้กับจักรปักคอมพิวเตอร์เท่านั้น Embroidery Design

  • 1. รับงาน รูป/โครงภาพ ที่ต้องการออกแบบเป็นบล็อคงานปัก (กรณีทางเราไม่มีบล็อค)
  • 2. ระบุ ขนาด/สีไหม ที่ต้องการ
แพ็กเกจ
บล็อคปักปกติ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สำหรับ งาน รายละเอียดปกติ ไฟล์ปักชนิดที่ทางลูกค้าตกลงกันไว้ (Digital file) DST, EXP, HUS, PEC, PES , VP3, XXX และอื่นๆ

บล็อคปักเพิ่มรายละเอียด
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สำหรับ งาน รายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ปักชนิดที่ทางลูกค้าตกลงกันไว้ (Digital file) DST, EXP, HUS, PEC, PES , VP3, XXX และอื่นๆ

บล็อคปักพิเศษ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สำหรับ งาน รายละเอียดพิเศษ ไฟล์ปักชนิดที่ทางลูกค้าตกลงกันไว้ (Digital file) DST, EXP, HUS, PEC, PES , VP3, XXX และอื่นๆ

ฟรีแลนซ์
เขมนันท์

รับปัก โลโก้ ตราหน่วยงาน ตัวหนังสือ ลวดลายต่างๆ เสื้อนักเรียน เสื้อโปโล เสื้อกีฬา ออกแบบ/ตีลายปัก ด้วย จักรคอมพิวเตอร์ (Design Embroidery by Wilcom)

06/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน