จัดพิมพ์เอกสาร Word, Excel รับทำกราฟ ตารางข้อมูล สูตร

" ลักษณะงานที่ทำ " 1.จัดพิมพ์เอกสารตามที่ลูกค้าต้องการ    📍เอกสารรายงาน (ตามต้นฉบับ)    📍สร้างตารางข้อมูล (ตามตกลง)    📍สร้างกราฟจากข้อมูล    📍สร้างสูตรคำนวณต่างๆ (ตามตกลง) 2.รับภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ 3.ส่งไฟล์ Word, Excel, PDF " รายละเอียดงาน " 1.ลูกค้ากำหนดรายละเอียดของงานที่ให้จัดทำ    เช่น ไฟล์งานที่ต้องการ, รูปแบบการจัดวาง, ฟอร์น,    ขนาดตัวอักษร เป็นต้น 2.ส่งไฟล์ต้นฉบับ : รูปภาพลายมือ, หนังสือ, ไฟล์เอกสาร 3.กำหนดระยะเวลาการทำงาน 4.แจ้งราคาของงาน 5.ส่งใบเสนอราคาและชำระเงิน 6.จัดทำงานและส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบ 7.หากไม่มีแก้ไข จะจัดส่งไฟล์งานตามที่ตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดพิมพ์เอกสาร Word, Excel รับทำกราฟ ตารางข้อมูล สูตร

  • 1. ลูกค้ากำหนดรายละเอียดของงานที่ให้จัดทำ
  • 2. ส่งไฟล์ต้นฉบับ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาตามตกลง 📍พิมพ์งานทั่วไป : ภาษาไทยหน้าละ 5 บาท, ภาษาอังกฤษหน้าละ 10 บาท 📍สร้างสูตรคำนวณ : สูตรละ 7 บาท 📍สร้างกราฟ : 1.มีข้อมูลให้ กราฟละ 5 บาท 2.สร้างตาราง พร้อมกราฟ (ตามตกลง)

ฟรีแลนซ์
เกวลี

เคยทำงานธุรการ จัดทำเอกสารสำนักงาน จัดพิมพ์และตรวจสอบเอกสารการประชุม ก่อนส่งรายงานให้แผนกต่างๆ

11/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน