รับเขียนแอพลิเคชั่น android ด้วยภาษา kotlin

0

เครื่องมือที่ใช้พัฒนา Android Studio ภาษาที่ใช้พัฒนา Java หรือ Kotlin - MVC/MVP/MVVM/Clean Architecture พัฒนาโดยตาม Architecture ของ Project - สามารถพัฒนาในส่วนของ Web Service (API) สำหรับติดต่อกับ Application - รับปรับปรุงประสิทธิภาพความสามารถของ Application (Fix bugs) **หากเราไม่สามารถส่งมอบงานไห้ได้ยินดีคืนเงิน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแอพลิเคชั่น android ด้วยภาษา kotlin

  • 1. รวบรวม Requirement ลูกค้า
  • 2. ประเมิน Timeline
แพ็กเกจ
Android App Size S฿ 5,999
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ระหว่างพัฒนา Application * ไม่สามารถเปลี่ยน Requirement ระหว่างการพัฒนาได้ * ลูกค้าจะได้รับ App demo ทุก 2 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของงาน เมื่อพัฒนาสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับ : * Source code * ไฟล์ APK สำหรับ install บนมือถือระบบปฏิบัติการ Android * การแก้ไขงานหากมี bug ที่อยู่ในขอบเขตของงานที่ได้ตกลงไว้ นอกจากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไข


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Android App Size M฿ 9,999
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ระหว่างพัฒนา Application * หลังจากรับงาน สามารถเปลี่ยน Requirement ระหว่างการพัฒนาได้ 1 ครั้ง โดยอยู่ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับงานแล้ว * ลูกค้าจะได้รับ App demo ทุก 3 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของงาน เมื่อพัฒนาสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับ : * Source code * ไฟล์ APK สำหรับ install บนมือถือระบบปฏิบัติการ Android * การแก้ไขงานหากมี bug ที่อยู่ในขอบเขตของงานที่ได้ตกลงไว้ นอกจากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไข


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Minimal Package฿ 19,999
ระยะเวลาในการทำงาน 28 วัน

ระหว่างพัฒนา Application * หลังจากรับงาน สามารถเปลี่ยน Requirement ระหว่างการพัฒนาได้ 3 ครั้ง โดยอยู่ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับงานแล้ว * ลูกค้าจะได้รับ App demo ทุกๆ 4 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของงาน เมื่อพัฒนาสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับ : * Source code * ไฟล์ APK สำหรับ install บนมือถือระบบปฏิบัติการ Android * การแก้ไขงานหากมี bug ที่อยู่ในขอบเขตของงานที่ได้ตกลงไว้ นอกจากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไข


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!