สอนการใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop

สอนการใช้งานโปรแกรม ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงการแชร์ข้อมูลภายในองค์กรด้วย Power BI Desktop และ Power BI service โปรแกรมด้าน Data Visualization ที่ท่านสามารถนำมาใช้งานได้ฟรี โดยเนื้อหาจะมีดังนี้ - สอนการ Get Data หรือการนำเข้าข้อมูลแบบต่างๆ - สอนการ Transform Data ที่จำเป็นต้องใช้ - สอนการจัดการ Data Model บน Power BI Desktop - สอนการสร้าง Visualization แบบต่างๆ ด้วย Power BI Desktop - การกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลของ Report (เฉพาะหลักสูตร 2 วัน) - สอนการใช้งาน Power BI Service สอนแบบ Live Training ผ่าน Microsoft Team มีให้เลือกแบบ 1 วัน และ 2 วัน เลือกเรียนได้ตามความต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนการใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop

  • 1. สอบถามรายละเอียดความต้องการในการอบรมของผู้ว่าจ้าง
  • 2. นัดวันที่ผู้ว่าจ้างสะดวก
แพ็กเกจ
หลักสูตร 1 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- เอกสารประกอบการเรียนเป็นไฟล์ PDF (เนื้อหาเริ่มจากขั้นตอนการ Get Data จนถึงการใช้งาน Power BI Service) - ไฟล์ Data source ตัวอย่างสำหรับใช้ในการเรียน - ไฟล์ Power BI แบบ Complete file (ไฟล์ Lab ที่ผู้สอนเตรียมไว้แล้ว สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาเพิ่มเติมได้)

หลักสูตร 2 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- เอกสารประกอบการเรียนเป็นไฟล์ PDF (เนื้อหาหลักเหมือนหลักสูตร 1 วัน แต่จะเพื่มขั้นตอนจัดการข้อมูลด้วย Power Query, การจัดการ Data Model รวมถึงการกำหนดค่าของ Report ให้แสดงผลได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ) - ไฟล์ Data source ตัวอย่างสำหรับใช้ในการเรียน - ไฟล์ Power BI แบบ Complete file (ไฟล์ Lab ที่ผู้สอนเตรียมไว้แล้ว สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาเพิ่มเติมได้)

ฟรีแลนซ์
Keattipong

ปัจจุบันเป็น BI Developer / Trainer สอนการใช้งาน Software ของบริษัทเอกชน สามารถใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop และ Tableau Desktop เพื่อสร้างรายงานสรุปข้อมูลขององค์กร สามารถออกแบบรายงานให้เหมาะสมกับลักษณะข้อมูล หรือ ธุรกิจของลูกค้าได้ สามารถทำการ Clean ข้อมูล ก่อนนำเข้าใน Data Model ได้

03/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน