สอนการใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop

สอนการใช้งานโปรแกรม ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงการแชร์ข้อมูลภายในองค์กรด้วย Power BI Desktop และ Power BI service โปรแกรมด้าน Data Visualization ที่ท่านสามารถนำมาใช้งานได้ฟรี โดยเนื้อหาจะมีดังนี้ - สอนการ Get Data หรือการนำเข้าข้อมูลแบบต่างๆ - สอนการ Transform Data ที่จำเป็นต้องใช้ - สอนการจัดการ Data Model บน Power BI Desktop - สอนการสร้าง Visualization แบบต่างๆ ด้วย Power BI Desktop - การกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลของ Report (เฉพาะหลักสูตร 2 วัน) - สอนการใช้งาน Power BI Service ตัวเลือกการเรียน 1. แบบ Live Training สอนแบบ Microsoft Team มีให้เลือกแบบ 1 วัน และ 2 วัน เลือกเรียนได้ตามความต้องการ 2. แบบ Face to Face Training สอนแบบตัวต่อตัว โดยผู้เรียนเลือกจำนวนวันที่จะเรียน และกำหนดสถานที่เรียนได้ตามความต้องการ สามารถทักแชทเพื่อขอรายละเอียดของหลักสูตรได้ หากต้องการให้ไปสอนที่องค์กรของลูกค้า สามารถทักแชทเพื่อขอใบเสนอราคาได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนการใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop

  • 1. สอบถามรายละเอียดความต้องการในการอบรมของผู้ว่าจ้าง
  • 2. นัดวันที่ผู้ว่าจ้างสะดวก
แพ็กเกจ
Live Training 1 Day
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- เอกสารประกอบการเรียนเป็นไฟล์ PDF (เนื้อหาเริ่มจากขั้นตอนการ Get Data จนถึงการใช้งาน Power BI Service เนื้อหาเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมของการใช้งานโปรแกรม) - ระยะเวลาเรียน 1 วัน 9.00-16.00 น. - ไฟล์ Data source ตัวอย่างสำหรับใช้ในการเรียน - ไฟล์ Power BI แบบ Complete file (ไฟล์ Lab ที่ผู้สอนเตรียมไว้แล้ว สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาเพิ่มเติมได้) * กรณีลงเรียน 1 วันแล้ว ต้องการเรียนเพิ่มเนื้อหาส่วนที่ 2 สามารถซื้อแพจเกจนี้ แล้วแจ้งทางผู้สอนได้ครับ

Live Training 2 Day
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- เอกสารประกอบการเรียนเป็นไฟล์ PDF (แนะนำการทำงาน Data Visualization ด้วย Power BI ต้ังแต่ขั้นตอนจัดการข้อมูลด้วย Power Query, การจัดการ Data Model รวมถึงการกำหนดค่าของ Report ให้แสดงผลได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ) - ระยะเวลาเรียน 2 วัน 9.00-16.00 น. - ไฟล์ Data source ตัวอย่างสำหรับใช้ในการเรียน - ไฟล์ Power BI แบบ Complete file (ไฟล์ Lab ที่ผู้สอนเตรียมไว้แล้ว สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาเพิ่มเติมได้)

OnDemand Training (Face to Face Training)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- เรียนแบบตัวต่อตัว สามารถสอบถามผู้สอนได้ทันที - ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องสถานที่เรียน (เลือกตามลูกค้าสะดวก โดยขอเป็นภายในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล) - ลูกค้าเลือกได้ว่าต้องการเรียนกี่วัน (มีเนื้อหาที่สามารถสอนได้ถึง 3 วัน) โดยราคาที่ระบุเป็นราคาต่อ 1 วัน - เอกสารประกอบการเรียนเป็นไฟล์ PDF (เนื้อหาแบบเดียวกับ Live Training) - ไฟล์ Data source ตัวอย่างสำหรับใช้ในการเรียน - ไฟล์ Power BI แบบ Complete file (ไฟล์ Lab ที่ผู้สอนเตรียมไว้แล้ว สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาเพิ่มเติมได้)

ฟรีแลนซ์
Keattipong

ปัจจุบันเป็น BI Developer / Trainer สอนการใช้งาน Software ของบริษัทเอกชน สามารถใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop และ Tableau Desktop เพื่อสร้างรายงานสรุปข้อมูลขององค์กร สามารถออกแบบรายงานให้เหมาะสมกับลักษณะข้อมูล หรือ ธุรกิจของลูกค้าได้ สามารถทำการ Clean ข้อมูล ก่อนนำเข้าใน Data Model ได้

03/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน