Admin รับงานเอกสารทุกประเภท

Admin รับงานเอกสารทุกประเภท ดูแล เพจ เว็บไซต์ การขาย สรุปออเดอร์รายวัน รับสินค้าออนไลน์ทุกประเภท งาน Collection บิลในรูปแบบบริษัท จัดเตรียมงานและเอกสารในรูปแบบบริษัท งานติดต่อ และ งานเอกสารที่เกี่ยวกับราชการต่างๆ ทำรายงาน Summary เป็นต้น **พร้อมเรียนรู้ทุกรายละเอียดของงานและสินค้า เพื่อให้งานประสบความสำเร็จให้กับลูกค้า - วันเวลาสามารถเลือกได้ตามความต้องการลูกค้า (ดูจาก Package) - ไม่จำกัดช่องทางการสื่อสารรวมทุกช่องทางออนไลน์ - ไม่จำกัดจำนวนลูกค้ารวมทุกช่องทาง - เปิด-ปิดการขายและติดตามลูกค้า - สรุปออเดอร์ให้แล้วเสร็จ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หรือ งานที่ต้องรับผิดชอบ ฯลฯ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Admin รับงานเอกสารทุกประเภท

  • 1. พูดคุยรายละเอียดของงานและสินค้า ให้ตรงความต้องการของลูกค้าที่จะจ้างงาน ในแชทของ Fastwork เท่านั้น
  • 2. จัดทำใบเสนอราคาตาม Package ราคาที่พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการทำงาน,ขอบเขตการทำงาน และระยะเวลาในการทำงาน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และ เข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและฟรีแลนซ์
แพ็กเกจ
Package 1 Day for Customer
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รายวัน ปฎิบัติงานตามรายละเอียดที่ลูกค้ามอบหมายตามวันและเวลาตามที่ลูกค้ากำหนด Optional ลูกค้าสามารถแบ่งเวลาชั่วโมงเวลางานได้ เช่น ในกรณีลูกค้าเป็นร้านค้าออนไลน์ ต้องการให้เราช่วยในช่วง ไลฟ์สด เป็นต้น

Package Weekly 7 Days
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ปฎิบัติงานตามรายละเอียดที่ลูกค้ามอบหมายตามวันและเวลาตามที่ลูกค้ากำหนด ***ทดลองงานฟรี 3 วัน ไม่คิดค่าบริการ เช่น ตกลงทำงาน Package Weekly 7 Days + 3 วัน = เราทำงาน ให้ลูกค้า 10 วัน

Package 1 Months for Customer
ระยะเวลาในการทำงาน 33 วัน

ปฎิบัติงานตามรายละเอียดที่ลูกค้ามอบหมายตามวันและเวลาตามที่ลูกค้ากำหนด ***ทดลองงานฟรี 3 วัน ไม่คิดค่าบริการ เช่น ตกลงทำงาน Package 1 Months for Customer + 3 วัน = เราทำงาน 1 เดือน 3 วัน ให้กับลูกค้า

ฟรีแลนซ์
Onuma

Admin รับงานเอกสารทุกประเภท ดูแล เพจ เว็บไซต์ ตอบแชท การขาย สรุปออเดอร์รายวัน รับสินค้าออนไลน์ทุกประเภท งาน Collection บิลในรูปแบบบริษัท จัดเตรียมงานและเอกสารในรูปแบบบริษัท ทำรายงาน Summary

04/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน