แปลภาษา EN -> TH และ TH -> EN หลากหลายประเภท Technical, Business contract, Finance, Web, Researches

สามารถแปลระดับความยากมาก ๆ ได้ ทุกประเภท มีประสบการณ์แปลมามากกว่า 1 แสนคำ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ทำเป็นพาร์ทไทม์) ลักษณะงานที่แปลในด้านต่าง ๆ Technical: คู่มือการใช้งานอุปกรณ์แพทย์, เว็บไซต์ขายอุปกรณ์ IT, คู่มือการติดตั้งระบบ IT Networking Business contracts: สัญญาธุรกิจ สัญญาจ้างงานผู้รับเหมาซึ่งต้องการความแม่นยำของการแปลที่สูง Finance: งานแปลผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกใหม่ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ กองทุนรวม Researches: งานวิจัยหรือตำราต่าง ๆ ทุกประเภท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลภาษา EN -> TH และ TH -> EN หลากหลายประเภท Technical, Business contract, Finance, Web, Researches

  • 1. รับต้นฉบับเป็นรูปแบบ word document ที่สามารถ copy text ได้
  • 2. ประเมินราคาและระยะเวลาเพื่อยืนยันกับทางลูกค้า
แพ็กเกจ
งานแปลทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

-ราคาเริ่มต้นที่ 350 บาท/หน้า +/- ขึ้นกับความยากง่ายของงาน โดยขอดูต้นฉบับเพื่อประเมินราคาและระยะเวลาเพื่อแจ้งให้ทางลูกค้าทราบ -ไฟล์งานที่ส่งให้ลูกค้าจะอยู่ในรูป Word document หรือ pdf ตามแต่ลูกค้าสะดวก -ปรับแก้งานให้ได้ 1 ครั้ง

งานแปลเฉพาะทาง (Business contract, Technical, IT, Finance)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

-ราคาเริ่มต้นที่ 550 บาท/หน้า ราคา +/- ขึ้นกับความยากง่ายของงาน โดยขอดูต้นฉบับเพื่อประเมินราคาและระยะเวลาเพื่อแจ้งให้ทางลูกค้าทราบ -ไฟล์งานที่ส่งให้ลูกค้าจะอยู่ในรูป Word document หรือ pdf ตามแต่ลูกค้าสะดวก -ปรับแก้งานให้ได้ 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
กษิวุฒิ

ประสบการณ์เกี่ยวกับค้าขายต่างประเทศ ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อขายสินค้าและเจรจาธุรกิจเป็นประจำ ปัจจุบันเป็นฟรีแลนซ์แปลภาษาอังกฤษ-ไทย ประสบการณ์แปลมากกว่า 3 แสนคำ ด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งเชิงเทคนิค สัญญาธุรกิจ กฎหมาย การแพทย์ งานวิจัย เครื่องจักรและเทคโนโลยี การเงิน ตั้งแต่ง่ายไปจนถึงยากมาก

07/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน