รับเขียนโปรแกรม Windows Application .NET & Excel

- รับเขียนโปรแกรม โปรเจคจบ ตามความต้องการของลูกค้า รับประกันว่าซอฟต์แวร์ที่ออกมาจะมีความเสถียรอย่างแน่นอน - ใช้ภาษา C# ในการพัฒนา ใช้ Framework เวอร์ชั่นใหม่ มีความทันสมัย และใช้ซอฟต์แวร์พัฒนาที่ถูกลิขสิทธิ์ 100% - สามารถใช้ฐานข้อมูลได้ทุกรูปแบบที่นิยมในปัจจุบัน (สามารถเขียน noSQL เช่น MongoDB ได้เช่นกันครับ) - เน้นสไตล์ MetroUI รับประกันว่าทันสมัย และไม่เหมือนใครในนี้แน่นอน - สำหรับ Excel สามารถเขียนเป็น VBA หรือแบบปกติได้เช่นกันครับ - มีการร่าง Prototype ต้นแบบให้ลูกค้าดูก่อนพัฒนา - บริการหลังการขายดีเยี่ยม สามารถดูได้จากรีวิวได้เลยครับ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคาซอฟต์แวร์หรืองานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความยากง่ายในการทำงาน อย่างไรก็ตามจะมีการตกลงราคาก่อนทำการจ้างอย่างละเอียดครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนโปรแกรม Windows Application .NET & Excel

  • 1. ผู้พัฒนาสอบถามความต้องการของผู้จ้าง
  • 2. ผู้พัฒนาจะสกัดความต้องการของผู้ว่าจ้างออกเป็นข้อ ๆ และทำการร่างฟังก์ชันโปรแกรมคร่าว ๆ ให้ผู้จ้างตรวจสอบว่าตรงตามความต้องการหรือไม่
แพ็กเกจ
Set ชุดโปรแกรมระดับเริ่มต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- แก้งานได้ 3 ครั้ง - ระบบงานง่ายและไม่ซับซ้อน - พัฒนาระบบตาม Requirements ของลูกค้า - ส่งมอบโปรแกรมพร้อมวิธีการใช้โปรแกรม - หากบัคหรือปัญหาเกิดจากตัวผู้พัฒนา ยินดีพัฒนาใหม่ให้ฟรีจนกว่าจะหายครับ ( ช่วงราคาจะอยู่ระหว่าง 3,000 - 6,900 บาท )

Set ชุดโปรแกรมระดับกลางสำหรับองค์กรขนาดเล็ก, กลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

- แก้งานได้ 5 ครั้ง - ระบบงานมีความซับซ้อนปานกลาง ไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไป - มีการติดต่อกับลูกค้าตลอดเวลา ตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์สมัยใหม่ - ส่งมอบชุดติดตั้งโปรแกรมและคู่มือการใช้งาน - หากบัคหรือปัญหาเกิดจากตัวผู้พัฒนา ยินดีพัฒนาใหม่ให้ฟรีจนกว่าจะหายครับ ( ช่วงราคาจะอยู่ระหว่าง 7,000 - 14,900 บาท )

Set ชุดโปรแกรมชั้นสูงสำหรับองค์กรณ์ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- แก้งานได้ 7 ครั้ง - ระบบงานมีความซับซ้อนสูง - มีการติดต่อกับลูกค้าตลอดเวลา ตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์สมัยใหม่ - ส่งมอบชุดติดตั้งโปรแกรมและคู่มือการใช้งาน - มีบริการช่วยติดตั้งโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานจริง - หากบัคหรือปัญหาเกิดจากตัวผู้พัฒนา ยินดีพัฒนาใหม่ให้ฟรีจนกว่าจะหายครับ - ราคาเริ่มต้นที่ 15,000 บาท

ฟรีแลนซ์
Kasidet

- จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อ. GPA 3.58 - มีประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์สาย Windows Application ผ่าน .NET Framework เป็นพิเศษ - มีทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี - สามารถเข้าใจภาษา C#, SQL, NodeJS, Dart ได้เป็นอย่างดี แต่จะถนัดการพัฒนาระบบ Standalone เป็นพิเศษ

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
46 ครั้ง
ขายได้
13 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน