รับเขียนโปรแกรม Windows Application .NET & Excel

- รับเขียนโปรแกรม โปรเจคจบ ตามความต้องการของลูกค้า รับประกันว่าซอฟต์แวร์ที่ออกมาจะมีความเสถียรอย่างแน่นอน - ใช้ภาษา C# ในการพัฒนา ใช้ Framework เวอร์ชั่นใหม่ มีความทันสมัย และใช้ซอฟต์แวร์พัฒนาที่ถูกลิขสิทธิ์ 100% - สามารถใช้ฐานข้อมูลได้ทุกรูปแบบที่นิยมในปัจจุบัน (สามารถเขียน noSQL เช่น MongoDB ได้เช่นกันครับ) - เน้นสไตล์ MetroUI รับประกันว่าทันสมัย และไม่เหมือนใครในนี้แน่นอน - สำหรับ Excel สามารถเขียนเป็น VBA หรือแบบปกติได้เช่นกันครับ - มีการร่าง Prototype ต้นแบบให้ลูกค้าดูก่อนพัฒนา - บริการหลังการขายดีเยี่ยม สามารถดูได้จากรีวิวได้เลยครับ

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ รับเขียนโปรแกรม Windows Application .NET & Excel
  • 1. ผู้พัฒนาสอบถามความต้องการของผู้จ้าง
  • 2. ผู้พัฒนาจะสกัดความต้องการของผู้ว่าจ้างออกเป็นข้อ ๆ และทำการร่างฟังก์ชันโปรแกรมคร่าว ๆ ให้ผู้จ้างตรวจสอบว่าตรงตามความต้องการหรือไม่
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- แก้งานได้ 5 ครั้ง - ราคางานขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของระบบฯ - มีการติดต่อกับลูกค้าตลอดเวลา ตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์สมัยใหม่ - หากแก้งานแต่ปัญหาเกิดจากตัวผู้พัฒนา ยินดีพัฒนาใหม่ให้ฟรีครับ - อย่างไรก็ตามสามารถตกลงกันได้ครับผม

ฟรีแลนซ์
Kasidet
Kasidet

- กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. (คาดว่าจะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2) - มีประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์สาย Windows Application ผ่าน .NET Framework เป็นพิเศษ - สามารถเข้าใจภาษา C, C#, SQL, Java, VB, PHP ได้เป็นอย่างดี แต่จะถนัดการพัฒนาระบบ Standalone เป็นพิเศษ - มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยอาจารย์ ให้ภาควิทยาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 ปี

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
28 ครั้ง
ขายได้
6 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน