รับแปลภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย

4.95
ขายได้ 27 ครั้ง

ชื่อกวางค่ะ MBA อินเตอร์จากไต้หวัน ขณะนี้ทำอยู่บริษัทไต้หวัน ใช้ภาษาจีนและอังกฤษเป็นหลักในการทำงานและใช้ชีวิต งานส่วนนึงที่รับผิดชอบคืองานแปลเอกสารของบริษัทและเป็นล่ามในที่ประชุมค่ะ มีประสบการณ์แปลพวกผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ และเอกสารต่างๆให้ บริษัท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย

  • 1. บรีฟdetailsของงานให้ชัดเจน
  • 2. เมื่อตอบตกลงรายละเอียดแล้วจึงสร้างใบเสนอราคา
แปลภาษา
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
ไทย-อังกฤษ or อังกฤษ to ไทย
จีน-ไทย or จีน-อังกฤษ
ไทย-จีน or อังกฤษ-จีน
- ราคาต่อ 1 หน้า กระดาษ A4 โดย ใช้font: Angsana New ขนาด 16 point/ Calibri ขนาด 11 point หรือตกคำละ 2 บาท(ทั้งนี้ราคาจะประเมินตามเนื้อหา ความยากง่ายหรือการเป็นทางการของคำด้วยค่ะ) - ระยะเวลาในการแปลงานต่อ 1 หน้า ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 หน้า/ 1วัน - ส่งงานในรูปแบบ ไฟล์ world และ pdf.
- ราคาต่อ 1 หน้า กระดาษ A4 โดย ใช้font: Angsana New ขนาด 16 point/ Calibri ขนาด 11 point หรือตกคำละ 2.5 บาท (ทั้งนี้ราคาจะประเมินตามเนื้อหา ความยากง่ายหรือการเป็นทางการของคำด้วยค่ะ) - ระยะเวลาในการแปลงานต่อ 1 หน้า ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 หน้า/ 1วัน - ส่งงานในรูปแบบ ไฟล์ world และ pdf.
- ราคาต่อ 1 หน้า กระดาษ A4 โดย ใช้font: PMingLiU ขนาด 12 point หรือตกคำละ 5 บาท (ทั้งนี้ราคาจะประเมินตามเนื้อหา ความยากง่ายหรือการเป็นทางการของคำด้วยค่ะ) - ระยะเวลาในการแปลงานต่อ 1 หน้า ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 หน้า/ 1วัน - ส่งงานในรูปแบบ ไฟล์ world และ pdf.
ระยะเวลาในการทำงาน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
3 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง
จำนวนคำ
-
-
-
จำนวนหน้า
5 หน้า
5 หน้า
5 หน้า
ไฟล์งานต้นฉบับ
ตรวจแก้ไวยากรณ์
ราคา
฿ 300
฿ 350
฿ 450
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!