เขียนโปรแกรม ด้วย Visual Basic + Database Mysql

ผลงานของเราล่าสุด🌏 โปรแกรมควบคุมการเบิกจ่าย-พัสดุ ------------------------------------------ เมนูหลัก👍 - บันทึกรายการเบิกพัสดุ - บันทึกรายการนำเข้าพัสดุ - ข้อมูล Stock พัสดุ - ยกเลิกรายการ เบิก - รับ พัสดุ ------------------------------------------ ระบบรายงาน👍 - รายงานคงเหลือของพัสดุ - รายงานเคลื่อนไหวของพัสดุ - รายงานการเบิกพัสดุ - รายงานการนำเข้าพัสดุ - พิมพ์ใบเบิกพัสด - รายงานการยกเลิกรายการ ------------------------------------------ กำหนดข้อมูลหลัก👍 - ข้อมูลคลังพัสดุ - ข้อมูลหน่วยนับ - ข้อมูลแผนก - ข้อมูลรายการพัสดุ - ข้อมูลผู้เบิกพัสดุ - ข้อมูลผู้นำเข้าพัสดุ ------------------------------------------ รูปแบบฐานข้อมูล👍 - Appserv Mysql ------------------------------------------

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนโปรแกรม ด้วย Visual Basic + Database Mysql

  • 1. ตกลงการทำงานกับลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า
  • 2. ออกแบบโปรแกรมให้ลูกค้าตามที่ตกลงไว้
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

การแก้ไขงานหลังจากส่งมอบ หากมีความผิดพลาดของโปรแกม (Bug) ที่ส่งผลต่อการใช้งานผู้พัฒนายินดีแก้ไขฟรี ไม่่จำกัดจำนวนครั้ง กรณีการขอเพิ่มโปรแกรมหลังจากการส่งมอบ หากเป็นเรื่องที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลักที่ได้ตกลงกันไปและใช้เวลาพัฒนาไม่นาน ยินดีเพิ่มให้ครับ การส่งงาน จะส่งในลักษณะไฟล์ดาวน์โหลด

ฟรีแลนซ์
กันตธีร์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ มีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม Visual basic 6 อย่างมาก

02/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน