เขียนโปรแกรม ด้วย Visual Basic + Database Mysql

0.0

ผลงานของเราล่าสุด🌏 โปรแกรมควบคุมการเบิกจ่าย-พัสดุ ------------------------------------------ เมนูหลัก👍 - บันทึกรายการเบิกพัสดุ - บันทึกรายการนำเข้าพัสดุ - ข้อมูล Stock พัสดุ - ยกเลิกรายการ เบิก - รับ พัสดุ ------------------------------------------ ระบบรายงาน👍 - รายงานคงเหลือของพัสดุ - รายงานเคลื่อนไหวของพัสดุ - รายงานการเบิกพัสดุ - รายงานการนำเข้าพัสดุ - พิมพ์ใบเบิกพัสด - รายงานการยกเลิกรายการ ------------------------------------------ กำหนดข้อมูลหลัก👍 - ข้อมูลคลังพัสดุ - ข้อมูลหน่วยนับ - ข้อมูลแผนก - ข้อมูลรายการพัสดุ - ข้อมูลผู้เบิกพัสดุ - ข้อมูลผู้นำเข้าพัสดุ ------------------------------------------ รูปแบบฐานข้อมูล👍 - Appserv Mysql ------------------------------------------

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนโปรแกรม ด้วย Visual Basic + Database Mysql

  • 1. ตกลงการทำงานกับลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า
  • 2. ออกแบบโปรแกรมให้ลูกค้าตามที่ตกลงไว้
แพ็กเกจ
฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

การแก้ไขงานหลังจากส่งมอบ หากมีความผิดพลาดของโปรแกม (Bug) ที่ส่งผลต่อการใช้งานผู้พัฒนายินดีแก้ไขฟรี ไม่่จำกัดจำนวนครั้ง กรณีการขอเพิ่มโปรแกรมหลังจากการส่งมอบ หากเป็นเรื่องที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลักที่ได้ตกลงกันไปและใช้เวลาพัฒนาไม่นาน ยินดีเพิ่มให้ครับ การส่งงาน จะส่งในลักษณะไฟล์ดาวน์โหลด


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
กันตธีร์
กันตธีร์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ มีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม Visual basic 6 อย่างมาก

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ มีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม Visual basic 6 อย่างมาก

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!