รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

0.0

จดทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า/บุคคลธรรมดา), ห้างหุ้นส่วน จำกัด(หจก.), บริษัทจำกัด(บจก.) ด้วยระบบ DBDออนไลน์ - ให้บริการ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.), บริษัท จํากัด (บจก.) - บริการรวดเร็ว ด้วยระบบ DBD ออนไลน์ เสร็จสิ้น ภายใน 5วันทำการ - บริการการคัดเอกสารทั้งหมดจาก DBD พร้อมจัดส่งให้ลูกค้า ภายหลังจดทะเบียนเสร็จสิ้น - ส่งข้อมูลทาง Email หรือ ทาง Line เพิ่มความสะดวก ไม่ต้องเดินทาง - ขั้นตอนการทำงานกระชับลดภาระเอกสารและไม่ซับซ้อน - ประหยัดค่าใช้จ่าย ให้บริการ จดทะเบียนด้วยระบบ DBD ออนไลน์ ทั่วประเทศไทย - ไม่มีข้อผูกมัด ในการทำบัญชีต่อหรือเรื่องอื่นๆ ภายหลังจากจดทะเบียนฯเสร็จสิ้น *

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

  • 1. หลังจากลูกค้าชำระค่าบริการจดทะเบียน และส่งเอกสารเรียบร้อย
  • 2. เริ่มจองชื่อนิติบุคคล อย่างน้อย 3 ชื่อ เพื่อการตรวจสอบ
แพ็กเกจ
จดทะเบียนนิติบุคคล บริษัทจำกัด (บจก.)฿ 7,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท 2. หนังสือรับรองบริษัทจำกัด 3. แบบ ว. รายละเอียดวัตถุประสงค์ 4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมจดจัดตั้ง 5. ดวงตราประทับของบริษัท ถ้ามี (ทางสำนักงานจะส่งให้ ทางไปรษณีย์) * อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมราชการ เอกสารที่ทางลูกค้าต้องขอรับรองเอกสารเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ) 1. บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ 2. บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง 3. บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหนังสือรับรอง 4. หรือเอกสารอื่นๆ ถ้ามี อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
จดทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก.)฿ 7,500
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท 2. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจํากัด 3. แบบ ว. รายละเอียดวัตถุประสงค์ 4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมจดจัดตั้ง 5. ดวงตราประทับของห้างหุ้นส่วน (ทางสำนักงานจะส่งให้ ทางไปรษณีย์) * อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมราชการ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. จะจัดทำเอกสารให้ทั้งหมด 3 ชุด เพื่อการยื่นจดทะเบียน 2. ทางสำนักงานจะส่งเอกสารฉบับจริง ให้กับทางลูกค้า 3. ลูกค้าไปยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา) 4. ในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตที่กิจการตั้งอยู่ 5. ในต่างจังหวัด สำนักงานเทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล * อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมราชการ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
kansuda
kansuda

ทำงานโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี จากบริษัท ธรรมสำเร็จ จำกัด

ทำงานโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี จากบริษัท ธรรมสำเร็จ จำกัด

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
6 ชั่วโมง
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!