งานบริการพิสูจน์อักษร (Proofreading)

✦ รับพิสูจน์อักษรทุกประเภท เช่น บทความ วารสาร งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ ต้นฉบับนวนิยาย เรื่องสั้น รีวิว แฟนฟิค ฯลฯ ✦ ตรวจทานตัวสะกด การใช้คำทับศัพท์ การเว้นวรรค สัญลักษณ์ รวมถึงการเกลาสำนวน เช่น คำซ้ำ, คำเชื่อมหรือคำฟุ่มเฟือย ตามความเหมาะสม ✦ แก้ไขคำผิดตามหลักภาษาไทยและตามหลักราชบัณฑิตยสถานหรือตามคำนิยม ✦ ตรวจการจัดวางข้อความให้ดูสวยงาม สละสลวย เหมาะสมกับบริบท รวมทั้งการจัดหน้ากระดาษ (หากต้องการมีค่าบริการเพิ่มเติม) ● รับงานจำนวน 50 หน้าขึ้นไปบนกระดาษ A4/A5 ขนาดฟอนต์ 14 pt ขึ้นไป ● งานขนาด A5 หรือ จำนวนหน้าเยอะ มีราคาพิเศษ ● ราคาค่าบริการพิสูจน์อักษร ขนาด A4 เริ่มต้นหน้าละ 8 บาท ● ราคาค่าบริการพิสูจน์อักษร ขนาด A5 เริ่มต้นหน้าละ 5 บาท ● ระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 5 วัน (หมายเหตุ: สามารถรวมไฟล์หลายไฟล์ให้ครบ 50 หน้าได้ค่ะ หากจำนวนหน้าไม่เกิน 300 หน้า สามารถส่งงานได้ภายใน 2-3 วัน) *แก้ไขฟรี 2 ครั้ง* *รายละเอียดไฟล์ของผลงาน* 1. ไฟล์ Microsoft Word - แก้ไขภายในไฟล์ โดยจะติด Track changes ให้ไว้ 2. ไฟล์ PDF - แก้ไขข้อความโดยไฮไลต์ สัญลักษณ์ และคอมเมนต์คำที่มีการแก้ไข (หมายเหตุ: ไฟล์ต้นฉบับยังคงเดิม) รับรองการรักษาความลับและรับรองการส่งผลงานตรงต่อเวลา สามารถสอบถามหรือพูดคุยรายละเอียดงานก่อนได้ค่ะ *หากไม่มีคิวสามารถรับงานด่วนได้นะคะ ยินดีค่ะ*

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานบริการพิสูจน์อักษร (Proofreading)

  • 1. 1. รับงานจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างต้องแจ้งรายละเอียดของงานรวมถึงจำนวนหน้าที่ต้องการให้ทำ เพื่อประเมินราคาและระยะเวลา
  • 2. 2. ลูกค้ายืนยันการว่าจ้างงาน ติดต่อชำระเงินพร้อมรับใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
แก้ไขคำผิดตามหลักภาษาไทย (จำนวนน้อย)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

จำนวน 50 หน้า ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน เริ่มต้นขั้นตอนการพิสูจน์อักษรตามที่ระบุไว้ สกุลไฟล์งานที่จะได้รับเป็น .docx หรือ .pdf

แก้ไขคำผิดตามหลักภาษาไทย (จำนวนเยอะ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จำนวน 100 หน้า ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน ขั้นตอนการพิสูจน์อักษรตามที่ระบุไว้ สกุลไฟล์งานที่จะได้รับเป็น .docx หรือ .pdf

แก้ไขคำผิดตามหลักภาษาไทยพร้อมปรับปรุงเนื้อหาให้ดีขึ้นโดยการเกลาสำนวน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

จำนวน 50 หน้า ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน ขั้นตอนการพิสูจน์อักษรตามที่ระบุไว้ สกุลไฟล์งานที่จะได้รับเป็น .docx หรือ .pdf

ฟรีแลนซ์
Sukanya

ปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป์และกำลังศึกษาปริญญาโทในสาขาทฤษฎีศิลป์ นักศึกษาศิลปะที่มีความสนใจในด้านวัฒนธรรมของสังคมมนุษย์ มีความสามารถในด้านภาษาและด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ รักการอ่านมาตั้งแต่เด็ก สนใจในหนังสือทุกประเภท มีสายตาในการอ่านที่รวดเร็ว

10/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน