รับจดทะเบียนจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มครบวงจร

รับจดทะเบียนจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนของบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการก่อตั้งบริษัทอย่างถูกกฎหมาย รวมไปถึงรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ของบริษัท เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้จัดตั้งองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจดทะเบียนจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มครบวงจร

  • 1. ให้คำปรึกษาแนะแนวทางและแนะนำขั้นตอนในการจดจัดตั้งบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • 2. ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของชื่อบริษัท ทั้งภาษาไทยและอังกฤษและดำเนินการจองชื่อบริษัท ทางออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ
แพ็กเกจ
บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ใช้บริการจะได้รับหนังสือสำคัญทางทะเบียน (หนังสือรับรองบริษัท) เมื่อได้ดำเนินการจดจัดตั้งบริษัทฯ ทั้งหมดเสร็จสิ้น แต่ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียม,ค่าคัดถ่ายเอกสารและค่าตราประทับซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องชำระเองตามความเป็นจริง)

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนสุดคุ้ม!
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ใช้บริการจะได้รับหนังสือสำคัญทางทะเบียน (หนังสือรับรองบริษัท) เมื่อได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนบริษัทฯ ทั้งหมดเสร็จสิ้น ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าคัดถ่ายเอกสาร ซึ่งผู้ใช้บริษัทต้องชำระเองตามความเป็นจริง

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ของบริษัทจำกัด
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทจำกัด ผู้ใช้บริการจะได้รับเอกสารสำคัญทางทะเบียนทั้งหมดเสร็จสิ้น ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าคัดถ่ายเอกสาร ซึ่งผู้ใช้บริษัทต้องชำระเองตามความเป็นจริง

ฟรีแลนซ์
Kamonros

ประวัติการศึกษา -จบนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ -สอบได้ใบอนุญาตว่าความแห่งสภาทนายความ -กำลังศึกษาอยู่ที่เนติบัณฑิตยสภา ประสบการณ์การทำงาน -เป็นทนายความประจำสำนักงานทนายความวันชัย สอนศิริ 4 ปี -รับว่าความความหรือปรึกษาคดี แก้ต่างในคดี รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่บริษัท หรือองค์กรต่างๆ

04/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน