รับทำรายงาน Excel สูตร , กราฟ, power point ในเชิงธุรกิจ หรือการนำเสนอกับลูกค้า ตามความต้องการลูกค้า

1.ลูกค้าจะได้รับงานในรูปแบบ Excel,Power point ,PDF หรือตามความต้องการลูกค้า 2.ออกแบบสูตร Excel ,Countif ,V-lookup,Sumif, Pilot table หรือสูตรอื่นๆๆขึ้นอยู่กับข้อมูลเพื่อลดเวลาของลูกค้าและตอบโจทย์ความต้องการ 3 ออกแบบ กราฟ แท่ง กราฟเส้น วงกลม หรืออื่นๆให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 4.ทำ power point นำเสนอโดยเรียงลำดับข้อมูล 5.ให้คู่มือการใช้งานกับลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคา 459 คือ 1 job 10 sheet ซึ่งมีมากกว่า 3 เงื่อนไขและมี 3 สูตรขึ้นไป เช่น ต้องการ link ข้อมูล ข้ามsheet และ ผูกสูตร 3 สูตรขึ้นไป เช่น vlookup sumit. countif ,Pilot table.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำรายงาน Excel สูตร , กราฟ, power point ในเชิงธุรกิจ หรือการนำเสนอกับลูกค้า ตามความต้องการลูกค้า

  • 1. ตกลงรายละเอียดกับลูกค้าถึงความต้องการของลูกค้า จำนวนแผ่น ตัวอักษร การนำเสนอ จากต้นฉบับเพพื่อใช้ประเมินราคา
  • 2. จัดทำใบเสนอส่งให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
่1 job ไม่เกิน 5 Sheet
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ลูกค้าจะได้รับ Excel File ข้อมูลตามความต้องการของลูกค้า และ คู่มือพร้อมทั้งแสดงวิธีการใช้งาน ชนิดสกุล file .XLXS หรือ PDF, ระยะเวลา 1 วัน

1 Job 10 Sheet
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ลูกค้าจะได้รับ Excel File ข้อมูลตามความต้องการของลูกค้า และ คู่มือพร้อมทั้งแสดงวิธีการใช้งาน ชนิดสกุล file .XLXS หรือ PDF, ระยะเวลา 1 วัน

ฟรีแลนซ์
kamolrat

มีความชำนาญด้าน ทำรายงาน fil​e excel และสูตร​ ​และกราฟ​เพราะสามารถลดเวลา​พร้อมทั้งข้อมูลแม่นยำ การศึกษาจบปริญญาตรี และเป็นพนักงานบริษัท มีความชำนาญเกี่ยวกับ ด้าน excel สูตร กราฟ และ prower point โดยจะถนัดในการ ออกแบบ excel ให้ใช้งานได้รวดเร็วและลดเวลาในการทำรายงาน ประสบการณ์ 10 ปี

01/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
12 ครั้ง
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน