รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS, STATA, R

1. วิเคราะห์ข้อมูลทุกรูปแบบด้วยโปรแกรมต่าง ๆ เช่น SPSS, STATA, R พร้อมอธิบายผลการวิเคราะห์ 2. จัดทำสรุปรูปแบบการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS, STATA, R

  • 1. อ่านและทำความเข้าใจที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของงาน (Proposal)
  • 2. ตรวจสอบและประเมินสถิติที่เหมาะสมกับเนื้องาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. Output(SPSS/R/STATA) 2. Dataset ที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องและพร้อมงิเคราะห์ 3. Programming Code (กรณีใช้โปรแกรม STATA หรือ R) 4. MS word สรุปผลการวิเคราะห์ 5. สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้งภายใน 15 วันหลังจากส่งงาน

ฟรีแลนซ์
Natthanidnan

I hold both a Bachelor's degree and Master degree in Statistics at Chiangmai University. I had been working as a Data Manager for more than 2 years, my current job position is assistant researcher/ data analyst.

02/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
39 ครั้ง
ขายได้
48 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน