⌨️ รับพิมพ์งานเอกสาร งานด่วน คีย์ข้อมูล (TH, EN)

รับพิมพ์งานเอกสาร งานด่วน คีย์ข้อมูล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 💻 • จากหนังสือ รูปภาพ ไฟล์เอกสารสกุล .pdf • จากเอกสารหรือรูปภาพที่เขียนด้วยลายมือ • รับพิมพ์เอกสารทุกขนาด หน้าละ 15 - 30 บาท (ตามขนาดหน้ากระดาษ) • ให้ freelance จัดหน้าและตัดคำอย่างเป็นระเบียบ คิดเพิ่มหน้าละ 10 บาท • ระยะเวลา: ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า 👉🏻 หมายเหตุ: งานด่วนที่ต้องการรับภายใน 1 - 2 วัน คิดราคาเพิ่มตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป (ตามจำนวนหน้าและขนาดหน้ากระดาษ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ⌨️ รับพิมพ์งานเอกสาร งานด่วน คีย์ข้อมูล (TH, EN)

  • 1. คุยรายละเอียดกับลูกค้า
  • 2. เมื่อตกลงกันแล้ว ผู้ถูกว่าจ้างจะสร้างใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
พิมพ์เอกสาร (ไม่จัดหน้าและตัดคำ)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์เอกสารที่พิมพ์เรียบร้อย (ไม่จัดหน้าและตัดคำ) • จำนวน 8 - 15 หน้า หน้าละ 15 - 30 บาท • ไฟล์เอกสารสกุล .docx / .pptx / .pdf

พิมพ์เอกสาร พร้อมจัดหน้าและตัดคำ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์เอกสารที่พิมพ์เรียบร้อย พร้อมจัดหน้าและตัดคำ • จำนวน 5 - 10 หน้า หน้าละ 25 - 40 บาท • ไฟล์เอกสารสกุล .docx / .pptx / .pdf

คีย์ข้อมูลลงบนโปรแกรม Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์เอกสารที่คีย์ข้อมูลเรียบร้อย • จำนวน 1 - 3 sheets ราคาไม่เกิน 300 บาท (ราคาปรับเปลี่ยนตามปริมาณข้อมูล) • ไฟล์เอกสารสกุล .xlsx / .pdf

ฟรีแลนซ์
Namhom

⌨️ มีทักษะพิมพ์เร็วและสามารถพิมพ์สัมผัส (Touch Typing) ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยความเร็ว 50 คำ/นาที และมีประสบการณ์ด้านการเขียนหนังสือราชการ การตัดคำ และการจัดหน้าเอกสารราชการ 📷 ชอบถ่ายภาพและหลงใหลในการแต่งภาพ ด้วยประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 4 ปี ปัจจุบันมีโอกาสถ่ายรูปอาหารให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
9 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน