Web Application : พัฒนาเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน Back-Office ตามความต้องการลูกค้า

Web Application : พัฒนาเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน Back-Office ตามความต้องการลูกค้า โดยมีประสบการณ์การทำระบบต่อไปนี้ - ระบบ CMS: Content Management เช่น Official Website, Brand Website - ระบบ Warehouse Management - ระบบ eComerse: Back-Office+ Front-Office - ระบบ E-Recruitment - ระบบ จัดการการแระกวดแข่งขันออนไลน์ - ระบบ จองที่พักออนไลน์ - ระบบ จองคิวการรักษาโรงพยาบาลและคลีนิคแบบออนไลน์ - ระบบ จัดการข้อมูล Data Convert จาก XML/TEXT ไปยัง Database และนำเสนอในรูปแบบกราฟ หรือตารางข้อมูล - ระบบ จัดเก็บบันทึกสำนวนคดี - ระบบ ครุภัณฑ์ทั้งราชการและเอกชน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Web Application : พัฒนาเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน Back-Office ตามความต้องการลูกค้า

  • 1. เก็บความต้องการระบบของลูกค้า
  • 2. เสนอราคาตามความต้องการโดยแจกแจงรายละเอียดในใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
CMS: Content Management System
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

- การตั้งค่า Web Server และสภาพแวดล้อมของระบบเพื่อการติดตั้ง Web Application - ช่องทางเข้าถึงระบบ - คู่มือการใช้งานระบบ - การบำรุงรักษา 1 เดือน

Warehouse Management หรือ E-Comerse ไม่มีระบบบัญชี
ระยะเวลาในการทำงาน 90 วัน

- การตั้งค่า Web Server และสภาพแวดล้อมของระบบเพื่อการติดตั้ง Web Application - ช่องทางเข้าถึงระบบ - คู่มือการใช้งานระบบ - การบำรุงรักษา 1 เดือน

Warehouse Management หรือ E-Comerse พร้อมระบบบัญชี
ระยะเวลาในการทำงาน 120 วัน

- การตั้งค่า Web Server และสภาพแวดล้อมของระบบเพื่อการติดตั้ง Web Application - ช่องทางเข้าถึงระบบ - คู่มือการใช้งานระบบ - การบำรุงรักษา 1 เดือน

ฟรีแลนซ์
ธันยพร

เรามีทีมช่วยกันพัฒนาระบบเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า เช่น E-Commerse, MIS, Warehouse Management, CMS, Official Website พร้อมทั้งรับติดตั้ง Web Server ใน Solution ที่ลูกค้าต้องการ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน