รับเขียนข่าว บทความ คอลัมน์ สคริปต์พิธีกร สคริปต์โฆษณา

รับเขียนข่าว บทความ คอลัมน์ สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ และสคริปต์พิธีกร สคริปต์โฆษณา หลังจากที่ตกลงในเรื่องของประเด็นหัวข้อที่จะเขียนได้ลงตัวแล้ว จัดส่งข้อมูลสำหรับการเขียน ความยาวไม่เกิน 2 หน้าเอสี่ ดราฟแรกจัดส่งให้พิจารณาภายใน 3 วันหลังจากตกลง ปรับแต่งแก้ไขให้ 1 ครั้ง ส่งงานกลับภายใน 2 วัน การจัดส่งงานส่งเป็น soft file เป็น pdf ส่งในระบบ หรือส่งเป็น word file ทางอีเมล์ กรณีไม่มีข้อมูลให้ แต่ให้ไปสัมภาษณ์หรือฟังสัมมนาเพื่อจับประเด็นการเขียนเอง หรือสืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาเขียนเอง ขออนุญาตชาร์จเพิ่ม 3,000 บาท กรณีสคริปต์พิธีกรและสคริปต์โฆษณา ราคาเริ่มต้นที่ 3,500 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนข่าว บทความ คอลัมน์ สคริปต์พิธีกร สคริปต์โฆษณา

  • 1. หลังจากที่ตกลงในเรื่องของประเด็นหัวข้อที่จะเขียนได้ลงตัวแล้ว จัดส่งข้อมูลสำหรับการเขียน ความยาวไม่เกิน 2 หน้าเอสี่ ดราฟแรกจัดส่งให้พิจารณาภายใน 3 วันหลังจากได้รับข้อมูลสำหรับเขียนครบถ้วน ปรับแต่งแก้ไขให้ 1 ครั้ง ส่งงานกลับภายใน 2 วัน
  • 2. การจัดส่งงานส่งเป็น soft file เป็น pdf ส่งในระบบ หรือส่งเป็น word file ทางอีเมล์หรือช่องทางอื่นที่แจ้งไว้
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. ตกลงขอบเขตของประเด็น หัวข้อ งานที่จะต้องเขียน ความยาว 1 หน้าเอสี่ 2. กรณีไม่มีข้อมูลให้ แต่ให้ไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเอง ขออนุญาตชาร์จเพิ่ม 2,500 บาท สำหรับการสัมภาษณ์ 1 ชั่วโมง 3. จัดส่งงานดราฟแรกภายใน 3 วัน ปรับแต่งแก้ไขให้ 1 ครั้ง และส่งงานกลับภายใน 2 วัน 4. ส่งงานเป็น soft file ทางอีเมล์ 5. ราคาเริ่มต้นที่ 1,500. สำหรับข่าว บทความ คอลัมน์ ส่วนสคริปต์พิธีกรหรือสคริปต์โฆษณา ราคาเริ่มต้นที่ 3,500. 6. ต้องการความยาวมากกว่าที่กำหนด คิดเพิ่มหน้าละ 800.

ฟรีแลนซ์
Piriyapandh

เคยเป็นผู้บริหารในฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารในองค์กรใหญ่ๆหลายแห่งมากกว่า 10 ปี ก่อนตัดสินใจออกจากงานประจำมาเป็นฟรีแลนซ์พีอาร์ เน้นส่งมอบงานคุณภาพเหมือนใช้ทีม in house ทำงาน

03/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
19 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน