ที่ปรึกษากฎหมาย

บริการร่าง ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ ให้ความเห็นในการทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท บริการทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม เชี่ยวชาญในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายแรงงาน กฎหมายอาญา กฎหมายภาษี กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษากฎหมาย

  • 1. ลูกค้าแจ้งความต้องการ (requirement) หรือแจ้งเรื่องที่ต้องการจะปรึกษา
  • 2. freelance จะทำการพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกฎหมายใด และมีความซับซ้อนมากน้อยเพียงใด เพื่อประเมินราคา
แพ็กเกจ
แพ็กเกจทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บริการตรวจและร่างสัญญาทางธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาค้ำประกัน ฯลฯ บริการทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม (Notice) สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. ไฟล์งานในรูปแบบ PDF 1 ฉบับ 2. ไฟล์งานในรูปแบบ Word 1 ฉบับ

แพ็คเกจ PDPA Consult
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งเรื่องการทำเอกสาร การจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การทำเอกสารขอความยินยอม การจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - ให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ของลูกค้า โดยลูกค้าต้องจัดส่งมาให้ทางอีเมล์ ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบเมื่อตกลงจ้างงาน

Implement PDPA
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

จัดทำเอกสารที่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น - Privacy Notice Form - consent form - ROPA Form -ฯลฯ โดยทำมาในรูปแบบไฟล์ Word PDF และ Excel

ฟรีแลนซ์
คชาวุฒิ

ให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกข้อตกลงทางธุรกิจของคุณจะชอบด้วยกฎหมายและไม่เสียเปรียบอีกฝ่าย ด้วยการให้บริการแบบ เพื่อนปรึกษาเพื่อน ประสบการณ์ในสายงานกฎหมายมากกว่า 5 ปี ประสบการณ์ตรวจ ร่างสัญญาธุรกิจประเภทต่างๆมากกว่า 3 ปี เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(pdpa)

04/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน