รับงานเขียนโปรแกรม Microcontroller, ออกแบบ และพัฒนาระบบ Internet of Things หรือ IOT

รับงานเขียนโปรแกรม Microcontroller, ออกแบบ และพัฒนาระบบ Internet of Things หรือ IOT ตั้งแต่ระดับเล็กไปจนถึงอุตสาหกรรม โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในโครงการระดับประเทศและได้รับรางวัลอันดับหนึ่งจากงาน Makerthon จากประเทศมาเลเซีย ประสบการณ์ - ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ไปจนถึงระบบขนาดกลาง เพื่อใช้งานในองกรณ์ขนาดเล็ก - ให้คำปรึกษาการทำระบบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับ IoT โดยนำเอาความรู้ทางด้านระบบเครือข่าย, web application และ hardware embedded system มาช่วยแก้ไขปัญหา - ออกแบบ PCB, วงจรไฟฟ้า และการพัฒนางานจากอุปกรณ์สำเร็จ เช่น Raspberry PI, STM32/STM8, ESP32, ESP8266, Arduino board, NRF5x - เคยร่วมพัฒนาโครงการที่ใช้การสื่อสารอย่าง LoRaWAN, Ethernet, WiFi, Bluetooth or BLE - พัฒนาระบบติดตามด้วย GPS ผ่านทางการสื่อสาร LoRaWan - ติดตั้งระบบ IoT platform และพัฒนา software service

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานเขียนโปรแกรม Microcontroller, ออกแบบ และพัฒนาระบบ Internet of Things หรือ IOT

  • 1. คุยรายละเอียดความต้องการและทำความเข้าใจปัญหาของลูกค้า
  • 2. กำหนดขอบเขตงาน ระยะเวลาการทำงาน และสรุป flow ขั้นตอนการใช้งาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. Source Code งานตามรายละเอียดงานที่ตกลงกันในสัญญา 2. อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นตามรายละเอียดงานที่ตกลงกันในสัญญา 3. เอกสารอธิบายการทำงานของโปรแกรม 4. เอกสารอธิบายการใช้งานอุปกรณ์

ฟรีแลนซ์
APINYA

รับงานเขียนโปรแกรม Microcontroller, รับออกแบบ และพัฒนาระบบ Internet of Things หรือ IOT ตั้งแต่ระดับเล็กไปจนถึงอุตสาหกรรม โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในโครงการระดับประเทศและได้รับรางวัลอันดับหนึ่งจากงาน Makerthon จากประเทศมาเลเซีย

08/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน