ล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ในกรุงเทพและปริมณฑล / English-Thai interpreter in Bangkok metropolitan region

ล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย เพื่อพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมาย การค้า การศึกษา และบทสนทนาทั่วไป ประสบการณ์ เช่น เคยเป็นล่ามเต็มเวลาให้บริษัท Linfox M Logistics, เป็นล่ามในศาล, ล่ามจดทะเบียนสมรส/งานแต่งงาน, ล่ามให้นักเรียนไทยและอาจารย์จาก Oxford ในหลักสูตรของ Oxford, ล่ามคุยธุรกิจและพรีเซนต์งาน การศึกษาระดับปริญญาโท กฎหมายการค้า University of Derby ประเทศอังกฤษ คะแนนสอบ IELTS 7 ใบประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ CELTA ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนไทยและต่างชาติ I help translate with communication between Thai and non-Thai speakers including topics such as business, trading, legal, corporate and education. I worked full-time as a translator for Linfox M Logistics and have provided translation services in various areas. I have a master’s degree in Laws from University of Derby, England as well as CELTA certification.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ในกรุงเทพและปริมณฑล / English-Thai interpreter in Bangkok metropolitan region

  • 1. ฟรีแลนซ์ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า
  • 2. พูดคุยกับลูกค้าเกี่ยวกับเนื้อหางาน วัตถุประสงค์ของงาน สถานที่และวัน+เวลาดำเนินงาน
แพ็กเกจ
งานรายชั่วโมง / 1 HR work
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานบริการล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย เพื่อพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมาย การค้า และบทสนทนาทั่วไป งานรายชั่วโมงเริ่มต้นที่ชั่วโมงละ 1,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง (จากตัวเมืองกรุงเทพ-อโศก) 1 HR work starts at 1,000 Baht per hour Excluding transportation fees from Asoke, a business district in Bangkok

งานเหมา 3 ชั่วโมง / 3 HR work package
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานบริการล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย เพื่อพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมาย การค้า และบทสนทนาทั่วไป งานเหมา 3 ชั่วโมงราคา 2,500 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง (จากตัวเมืองกรุงเทพ-อโศก) 3 HR work package is 2,500 Baht Excluding transportation fees from Asoke, a business district in Bangkok

งานเหมา 6 ชั่วโมง / 6 HR work package
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานบริการล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย เพื่อพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมาย การค้า และบทสนทนาทั่วไป งานเหมา 6 ชั่วโมงราคา 4,500 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง (จากตัวเมืองกรุงเทพ-อโศก) 6 HR work package is 4,500 Baht Excluding transportation fees from Asoke, a business district in Bangkok

ฟรีแลนซ์
Joy

ศึกษาภาษาอังกฤษจากแคนาดาและจบปริญญาโทกฎหมายจากอังกฤษ ประกาศนียบัตรสอนภาษาอังกฤษ CELTA มหาวิทยาลัย Cambridge ได้สอนนักเรียนต่างชาติในห้องเรียน 40 ชั่วโมง ทำงานล่ามและแปลให้บริษัทต่างชาติ 2-3 ปี มีประสบการณ์เป็นล่ามเพื่อเจรจาธุรกิจการค้า ล่ามในศาล ล่ามจดทะเบียนสมรสและงานแต่งงาน ล่ามให้หลักสูตร Oxford

02/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
9 ครั้ง
ขายได้
35 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน