รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ (Concept /จุดประสงค์) - พร้อมแจ้งไฟล์+รายละเอียดต่างๆ ที่จะใช้ในงาน เช่น รูป โลโก้ เนื้อหาข้อมูล Theme สี ขนาด รูปแบบ ฯลฯ 2. สรุปตกลงเรื่องราคาจ้าง และแก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (ไม่รวมครั้งแรกที่ส่งงาน หากเกินข้อตกลงขออนุญาตคิดค่าแก้ไขงานเพิ่มเติม) 3. ฟรีแลนซ์จะส่งตัวอย่างงานออกแบบ ภายใน 3 วัน 4. ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของงาน แจ้งรายละเอียดทุกจุดที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมอย่างละเอียด พร้อมส่งกลับมาให้ฟรีแลนซ์แก้ไข 5. ฟรีแลนซ์ส่งงาน--->ลูกค้าตรวจสอบครั้งสุดท้าย--->สรุปงานเรียบร้อย---> ส่งมอบงานให้ลูกค้า หมายเหตุ : Source File ทุกอย่างที่ได้มาจากลูกค้า *ต้องไม่ติดลิขสิทธ์ (เช่น รูปหรือฟ้อนต์ เป็นต้น) หากพบปัญหาลิขสิทธิ์และนำมาซึ่งการฟ้องร้อง ฟรีแลนซ์ทำการออกแบบจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ระยะเวลาทำงานอยู่ที่ 3-5 วันขึ้นไป (ดูจากความยากง่ายของงาน) - เมื่อทำงานแล้วเสร็จ ฟรีแลนซ์จะส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบ - ลูกค้าสามารถเรียกแก้ไขชิ้นงานได้ 2 ครั้ง - หลังการแก้ไข และสรุปงานเรียบร้อย ฟรีแลนซ์จะส่ง File ให้ลูกค้า (ตามลูกค้าต้องการ) หมายเหตุ : ราคาข้างต้นสามารถลด/เพิ่มได้ เมื่อทราบข้อมูลงานโดยตรงจากลูกค้า

ฟรีแลนซ์
Jutarat

สวัสดีค่ะ ชื่ออายค่ะ จบปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวาสารศาสตร์ ปัจจุบันทำงานในหน่วยงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร มีใจรักในงานออกแบบ ถนัดด้านออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุด - Photoshop ได้ - illus เป็น - เน้น Indesign - และทำเว็บไซต์ก็ได้นะคะ

09/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน