รับปรึกษากฎหมาย ว่าความทั่วราชอาณาจักร ทำคำรับรองเอกสาร Notary ทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ

ให้คำปรึกษากฎหมาย ว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีครอบครัว และคดีประเภทต่างๆ ทั่วราชอาญาจักร รับให้บริการจดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำคำรับรองลายมือชื่อ Notarial Services Attorney เอกสารทุกประเภท ให้บริการเกี่ยวข้องกับกฎหมายแบบครบวงจร รับดูแลทางด้านกฎหมายลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามาถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษากฎหมาย ว่าความทั่วราชอาณาจักร ทำคำรับรองเอกสาร Notary ทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ

  • 1. ลูกค้าติดต่อเข้ามา รอทนายความตอบกลับภายใน 30 นาที
  • 2. สอบถามรายละเอียด เช่น ข้อเท็จจริง เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แพ็กเกจ
รับรองเอกสาร Notary
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานทำคำรับรองลายมือชื่อ Notary เอกสารที่ต้องการรับรอง กำหนดส่งงานภายใน 1-3 วัน ภายหลังจากที่ตกลงว่าจ้างและได้รับเอกสารจากลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับไฟล์เป็น .PDF เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อน และจะส่งงานเป็นเอกสารให้ทางไปรษณีย์หรือให้ลูกค้ามารับด้วยตนเอง ค่ารับรองเอกสารเริ่มต้นที่ 1000 บาท โดยคิดราคาจากประเภทเอกสาร วิธีการรับรองเอกสาร และจำนวนเอกสาร ซึ่งจะแจ้งค่ารับรองเอกสารในใบเสนอราคาอย่างชัดเจน

งานปรึกษากฎหมายและรับว่าความ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รับงานปรึกษาทางด้านกฎหมายและงานว่าความไม่ว่าจะเป็น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีครอบครัว คดีภาษี คดีเช็ค คดีที่ดิน และคดีต่าง ๆ ที่ข้อพิพาทเกิดขึ้นในประเทศไทย ผ่านการสนทนาทางวิดิโอคอล หรือสนทนาทางโทรศัพท์ยืนยันตัวตนทนาย หรือพบกับทนาย เพื่อให้คำปรึกษาว่าสามารถดำเนินการทันทีลูกค้าและทนายมีเวลาว่างตรงกัน เริ่มต้นที่ชั่วโมงละ 1000 บาท คิดค่าใช้จ่ายปรึกษาคดีตามชั่วโมงการทำงานที่แท้จริง โดยจะประเมินจากข้อเท็จจริงและเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับจากลูกค้า ซึ่งจะแจ้งค่าจ้างปรึกษาคดีในใบเสนอราคาอย่างชัดเจน

จัดทำสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รับทำสัญญาทางแพ่งทุกประเภท หนังสือบอกกล่าวทวงถาม หนังสือแจ้งไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี หนังสือมอบอำนาจ พินัยกรรม สัญญาหุ้นส่วน สัญญาทางธุรกิจ บันทึกข้อตกลง รายงานการประชุม การจัดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนเปลี่ยนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และสัญญาทางกฎหมายต่าง ๆ กำหนดส่งงานภายใน 3-7 วัน ภายหลังจากที่ตกลงว่าจ้างจากลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับไฟล์งานเป็น .PDF หรือ .Doc ค่าจัดทำสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายเริ่มต้นที่ 1000 บาท โดยคิดราคาตามประเภทสัญญาหรือเอกสาร ซึ่งจะแจ้งค่าบริการในใบเสนอราคาอย่างชัดเจน

ฟรีแลนซ์
จุฑามาศ

- นิติศาสตรบัณฑิตรามคำแหง (เกียรตินิยมอันดับ 2) - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ใบอนุญาตว่าความ เลขที่ 1680/2560 - ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ ทะเบียนเลขที่ 9847/2562 - ทนายความทวงถามหนี้ - รวมประสบการณ์ว่าความและทำงานด้านกฎหมาย 8 ปี

02/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
12 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน