รับปรึกษากฎหมาย ว่าความทั่วราชอาณาจักร ทำคำรับรองเอกสาร Notary ทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ

ขายได้ 1 ครั้ง
0.0

ให้คำปรึกษากฎหมาย ว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีครอบครัว และคดีประเภทต่างๆ ทั่วราชอาญาจักร รับให้บริการจดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำคำรับรองลายมือชื่อ Notarial Services Attorney เอกสารทุกประเภท ให้บริการเกี่ยวข้องกับกฎหมายแบบครบวงจร รับดูแลทางด้านกฎหมายลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามาถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับปรึกษากฎหมาย ว่าความทั่วราชอาณาจักร ทำคำรับรองเอกสาร Notary ทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ

  • 1. ลูกค้าติดต่อเข้ามา รอทนายความตอบกลับภายใน 30 นาที
  • 2. สอบถามรายละเอียด เช่น ข้อเท็จจริง เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แพ็กเกจ ราคา รับปรึกษากฎหมาย ว่าความทั่วราชอาณาจักร ทำคำรับรองเอกสาร Notary ทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ

รับรองเอกสาร Notary

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานทำคำรับรองลายมือชื่อ Notary เอกสารที่ต้องการรับรอง กำหนดส่งงานภายใน 1-3 วัน ภายหลังจากที่ตกลงว่าจ้างและได้รับเอกสารจากลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับไฟล์เป็น .PDF เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อน และจะส่งงานเป็นเอกสารให้ทางไปรษณีย์หรือให้ลูกค้ามารับด้วยตนเอง ค่ารับรองเอกสารเริ่มต้นที่ 1000 บาท โดยคิดราคาจากประเภทเอกสาร วิธีการรับรองเอกสาร และจำนวนเอกสาร ซึ่งจะแจ้งค่ารับรองเอกสารในใบเสนอราคาอย่างชัดเจน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

งานปรึกษากฎหมายและรับว่าความ

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รับงานปรึกษาทางด้านกฎหมายและงานว่าความไม่ว่าจะเป็น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีครอบครัว คดีภาษี คดีเช็ค คดีที่ดิน และคดีต่าง ๆ ที่ข้อพิพาทเกิดขึ้นในประเทศไทย ผ่านการสนทนาทางวิดิโอคอล หรือสนทนาทางโทรศัพท์ยืนยันตัวตนทนาย หรือพบกับทนาย เพื่อให้คำปรึกษาว่าสามารถดำเนินการทันทีลูกค้าและทนายมีเวลาว่างตรงกัน เริ่มต้นที่ชั่วโมงละ 1000 บาท คิดค่าใช้จ่ายปรึกษาคดีตามชั่วโมงการทำงานที่แท้จริง โดยจะประเมินจากข้อเท็จจริงและเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับจากลูกค้า ซึ่งจะแจ้งค่าจ้างปรึกษาคดีในใบเสนอราคาอย่างชัดเจน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

จัดทำสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รับทำสัญญาทางแพ่งทุกประเภท หนังสือบอกกล่าวทวงถาม หนังสือแจ้งไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี หนังสือมอบอำนาจ พินัยกรรม สัญญาหุ้นส่วน สัญญาทางธุรกิจ บันทึกข้อตกลง รายงานการประชุม การจัดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนเปลี่ยนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และสัญญาทางกฎหมายต่าง ๆ กำหนดส่งงานภายใน 3-7 วัน ภายหลังจากที่ตกลงว่าจ้างจากลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับไฟล์งานเป็น .PDF หรือ .Doc ค่าจัดทำสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายเริ่มต้นที่ 1000 บาท โดยคิดราคาตามประเภทสัญญาหรือเอกสาร ซึ่งจะแจ้งค่าบริการในใบเสนอราคาอย่างชัดเจน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!