เขียนคอนเท็นต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ร้านค้า/อาหาร

0

ขั้นตอนการทำงาน 1.ส่งรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสถานที่ๆต้องการให้เขียนรีวิวมา เช่น ชื่อร้าน ชื่อสถานที่ จังหวัดที่อยู่ ถนน ช่องทางการเดินทางที่สะดวก มีอะไรบ้าง ฯลฯ ส่งภาพมุมต่าง ๆ ของสถานที่นั้นๆมา อยากนำเสนอมุมไหนจุดไหนเป็นพิเศษก็ส่งมาก็ส่งมา 2. บอกความต้องการ ความรู้สึก อารมณ์ ที่ต้องการให้ตัวอักษรนำเสนอความเป็นตัวของมันออกมาให้มากที่สุด 3.เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงลงมือทำ 4.จัดส่งชิ้นงานให้ผู้ว่าจ้องตรวจสอบแล้วแก้ใขจนเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง 5.ส่งผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้ผู้ว่าจ้าง รายละเอียดราคาเพิ่มเติม หากมีการสั่งงานเพิ่มเติมต่อเนื่องกับรูปแบบงานชิ้นเดิมแต่อาจมีส่วนแต่งเติมรายละเอียดเข้าคิดเพิ่มเป็น 250 บาทต่อหน้ากระดาษ A4 และจะจัดส่งผลงานทั้งในรูปแบบของ paper เข้ารูปเล่มเรีบยพร้อมทั้งไฟล์ข้อมูลให้กับทางผู้ว่าจ้างเช่นกัน

แพ็กเกจ
฿ 350
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จะแก้ใขชิ้นงานจนกว่าจะเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอาจจะมีการขยายระยะออกไปตามสถานะการณ์และจะจัดส่งผลงานทั้งในรูปแบบของ paper เข้ารูปเล่มเรีบยพร้อมทั้งไฟล์ข้อมูลให้กับทางผู้ว่าจ้างด้วย


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!