Excel, VBA, Macro and SAP GUI Script

รับทำโปรเจคเกี่ยวกับ Microsoft Excel, Visual Basic for Application รวมถึง SAP GUI Script โดยผู้พัฒนามีประสบการณ์พัฒนาโปรเจคจริงในอุตสาหกรรมและได้รับรองการเป็น Microsoft Specialist

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Excel, VBA, Macro and SAP GUI Script

  • 1. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า
  • 2. ประเมินความยากง่ายของงาน ระยะเวลาที่ใช้ รวมถึงค่าบริการ
แพ็กเกจ
Basic Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- เขียนสูตร/แก้ไขสูตรหรือ Error ในระดับพื้นฐาน - สร้างแผนภูมิพื้นฐาน เช่น Bar Chart, Pie Chart, Line Chart จากข้อมูลที่มีให้ - สร้าง PivotTable สำหรับสรุปข้อมูล ในระดับพื้นฐาน - ใช้ Tools อื่นๆในการทำ ระดับพื้นฐาน เช่น Conditional Formatting, Data Validation

Advanced Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- เขียนสูตร/แก้ไขสูตรหรือ Error ในระดับยาก - สร้างแผนภูมิแบบ Combo Chart มีกราฟหลายแบบในอันเดียว - สร้าง PivotTable สำหรับสรุปข้อมูล ในระดับยาก - ใช้ Tools อื่นๆในการทำ ระดับยาก เช่น Conditional Formatting, Data Validation

VBA, Macro and SAP GUI Script
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ตัวอย่างโปรเจคที่เคยทำ - จัดการ Stock รับ-เบิกสินค้า - ออกเอกสาร Template เดิมแต่เปลี่ยนเนื้อหาอัตโนมัติ - สร้าง Report อัตโนมัติ เมื่อข้อมูลที่ใช้ครบสมบูรณ์ - ส่งการแจ้งเตือนวันหมดอายุทาง Line อัตโนมัติ - อื่นๆ

ฟรีแลนซ์
Jirawat

นิสิตทุนป.โท สาขาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (วิศวกรรมโลจิสติกส์) คณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา, ได้รับการรับรอง Microsoft Office Specialist: Excel Expert (2019), ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา, ประสบการณ์ทำงานบริษัทไทยเบฟเวอเรจ / BMW Manufacturing / Harley-Davidson Motorcycle

09/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
18 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน