รับออกแบบเมนูอาหาร นามบัตร โปรชัว โปสเตอร์และอื่นๆ

1.คุยรายละเอียดและประเภทของงาน เช่น นามบัตร / สิ่งพิมพ์​ต่าง ๆ 2. สิ่งที่ลูกค้าต้องระบุ - Concept ของงาน สไตล์งานที่ลูกค้าต้องการ สามารถนำ Reference มาให้ดูได้ค่ะ - ขนาดของชิ้นงาน 3. สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม - โลโก้ (ไฟล์ .ai / .png / .jpg) - รูปภาพอาหาร ( ถ้ามีนะคะ ) 4. ส่งแบบร่างให้ลูกค้า ลูกค้าสามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง 5.ส่งงานชิ้น final ให้แก่ลูกค้า เป็นไฟล์ .pdf / .ai / .psd ตามที่ลูกค้าต้องการ หากลูกค้าต้องการไฟล์อื่นให้กรุณาแจ้งนะคะ ถ้ากลับมาแก้ไขในภายหลังขออุญาติคิดเงินเพิ่มนะคะ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ประเภทงาน นามบัตร (ไม่รวมออกแบบโลโก้ ) ราคาเริ่มต้นที่ 450 บาท เมนูอาหาร (ไม่รวมออกแบบโลโก้ ) ราคาเริ่มต้นที่ 750 บาท ต่อ 1 หน้า โปสเตอร์ / โปรชัว ราคาเริ่มต้นที่ 750 บาท ต่อ 1 หน้า งานงานทุกประเภทประเภทลูกค้าสามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง ต่อ 1 ชิ้นงาน ** ในกรณีที่มีการแก้ไขเล็กน้อยสามารถแก้ได้ฟรี ** หากลูกค้าต้องการแก้ไขหลังจากส่งงานไฟนอลไปแล้วจะคิดเพิ่มครึ่งราคาจากราคาเต็ม กรณีที่แก้ไขทั้งหมดจะถือว่าเป็นงานชิ้นใหม่

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบเมนูอาหาร นามบัตร โปรชัว โปสเตอร์และอื่นๆ

  • 1. คุยรายละเอียดกับลูกค้า ความต้องการ วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
  • 2. ส่งแบบร่างให้ลูกค้าตามกำหนดเวลา นับจากวันที่ลูกค้าส่งข้อมูลให้
แพ็กเกจ
ออกนามบัตร
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - นามบัตร - ไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์ .PNG / .JPAG / .PDF ตามที่ตกลงกัน ( หากลูกค้าต้องการไฟล์.AI /. PSD คิดเพิ่ม 200 บาท) ( หากลูกค้าต้องการไฟล์สกุลอื่นกรุณาแจ้งนะคะ)​ - ขนาดของงานตามที่ตกลงกัน โดยรายละเอียดของภาพจะอยู่ที่ 300 ppi.

ออกแบบเมนูอาหาร
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - เมนูอาหาร - ไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์ .PNG / .JPAG / .PDF ตามที่ตกลงกัน ( หากลูกค้าต้องการไฟล์.AI /. PSD คิดเพิ่ม 200 บาท) ( หากลูกค้าต้องการไฟล์สกุลอื่นกรุณาแจ้งนะคะ)​ - ขนาดของงานตามที่ตกลงกัน โดยรายละเอียดของภาพจะอยู่ที่ 300 ppi.

โปสเตอร์/โปรชัว
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - โปสเตอร์/โปรชัว - ไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์ .PNG / .JPAG / .PDF ตามที่ตกลงกัน ( หากลูกค้าต้องการไฟล์.AI /. PSD คิดเพิ่ม 200 บาท) ( หากลูกค้าต้องการไฟล์สกุลอื่นกรุณาแจ้งนะคะ)​ - ขนาดของงานตามที่ตกลงกัน โดยรายละเอียดของภาพจะอยู่ที่ 300 ppi.

ฟรีแลนซ์
Punyanut

สวัสดีค่ะ ชื่อปุณยนุช หรือมดนะคะ ออกแบบกราฟิก ออกแบบคาแรคเตอร์​ดีไซน์​และโมชั่นอินโฟกราฟิก ส่วนตัวเป็นคนคุยง่าย ทำงานเร็วค่ะ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ ยินดีให้บริการค่ะ

12/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน