รับตัด PSD, figma ,XD -> HTML CSS Responsive ด้วย Bootstrap5

5.0
ขายได้ 2 ครั้ง

รับตัด PSD, figma, XD ให้เป็นไฟล์ HTML CSS รองรับ Responsive ไฟล์ที่ลูกค้าต้องเตรียม -ไฟล์ออกแบบ -รูปภาพต่าง ๆ ที่ใช้ในเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้งานภายหลังส่งงานได้ โดยอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยตามที่ตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตัด PSD, figma ,XD -> HTML CSS Responsive ด้วย Bootstrap5

  • 1. รับไฟล์จากลูกค้า ตกลงรายละเอียด
  • 2. เริ่มทำงาน
แพ็กเกจ
เว็ปไซต์ขนาดเล็ก (1 หน้า)฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ HTML ,CSS และ Element ต่าง ๆ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
เว็ปไซต์ขนาดใหญ่ (2 หน้าขึ้นไป)฿ 2,500
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์ HTML ,CSS และ Element ต่าง ๆ โดยจะเพิ่มราคาหน้าละ 1000 บาท


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
จิรวงศ์
จิรวงศ์

Front-end developer มีประสบการณ์ใน HTML, CSS, Javascript และ CSS Framework ต่าง ๆ เช่น Bootstrap Tailwind CSS เป็นต้น กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Front-end developer มีประสบการณ์ใน HTML, CSS, Javascript และ CSS Framework ต่าง ๆ เช่น Bootstrap Tailwind CSS เป็นต้น กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
2 ครั้ง
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
2 ชั่วโมง
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!