แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย แปลบทความวิชาการ แปลงานวิจัย วิทยาศาสตร์ บทคัดย่อ และบทความทั่วไป

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย แปลบทความวิชาการ แปลงานวิจัย วิทยาศาสตร์ บทคัดย่อ และบทความทั่วไป ความถนัด -ด้านวิทยาศาสตร์ -ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ -ด้านชีววิทยา -ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ -ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ราคาหน้าละ 300-600 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน สามารถจ้างงานแปลบางส่วนของบทความหรืองานวิจัยได้ หลังจากส่งงานแล้ว สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย แปลบทความวิชาการ แปลงานวิจัย วิทยาศาสตร์ บทคัดย่อ และบทความทั่วไป

  • 1. ลูกค้าส่งไฟล์งานที่ต้องการแปลให้ผู้แปลโดยระบุรายละเอียด ขอบเขต เเละระยะเวลาการแปล
  • 2. ผู้แปลทำการประเมิณราคาของงานแปล
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

-งานแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย แปลบทความวิชาการ แปลงานวิจัย วิทยาศาสตร์ บทคัดย่อ และบทความทั่วไป ซึ่งได้รับในรูปแบบของไฟล์ .doc เเละ .pdf -หากมีคำทับศัพท์เฉพาะทางที่ยากต่อการเข้าใจจะโน๊ตอธิบายความหมายเพิ่มเติมให้ -จัดหน้ากระดาษให้เรียบร้อย -ตรวจคำผิด -ราคาอยู่ในช่วง 300-600 บาท (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและรายละเอียดของงาน) -ลูกค้าสามารถแก้งานได้ 1 ครั้ง หลังจากส่งงาน -ระยะเวลาในการทำอยู่ระหว่าง 1-7วัน (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและรายละเอียดของงาน)

ฟรีแลนซ์
Jongrak

ชื่อ จงรักษ์ ค่ะ จบปริญญาโท จากคณะแพทยศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา ถนัดการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของบทความวิชาการหรืองานวิจัยต่างๆ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านชีววิทยา รวมถึงด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตรด้วยค่ะ รวมถึงสามารถทำPresentationได้หลากหลายรูปแบบให้น่าชมและเข้าใจง่าย

01/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
50 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน