วิเคราะห์ดาต้าด้วย Smart-PLS, SPSS และอภิปรายผล

รับวิเคราะห์ดาต้างานวิจัย วิทยานิพนธ์ IS ด้วย SPSS, Smart-PSL หรือ PSL-SEM สมการโมเดลเชิงโครงสร้าง โดยลูกค้าสามารถส่งข้อมูลบทที่ 1-3, แบบสอบถาม, ข้อมูลที่เก็บรวบรวม โดยอาจส่งมาในรูปของ Excel, SPSS, แชร์ลิงค์จากแบบสอบถาม Google ฟอร์ม หรือวิธีอื่น ๆ ก็ได้ -วิเคราะห์สถิติด้วย SPSS (ไม่รวมอภิปรายผล) ส่งงานในรูปของ ตารางบน word และ SPSS 2,000 บาท -วิเคราะห์สถิติด้วย SPSS และอภิปรายผล ตามกรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย (บทที่ 4) 8,000 บาท -วิเคราะห์สถิติด้วย SmartPLS หรือ PSL-SEM หรือ สมการโมเดลเชิงโครงสร้าง พร้อมอภิปรายผล 12,000 บาท -แปลงงานวิจัยเป็นบทความทางวิชาการเพื่อลงวารสาร 3,000 บาท -แก้ไขการคัดลอกด้วย Turnitin ไม่เกิน 24% 8,000 บาท -ปรึกษางานวิจัยทุกขั้นตอน (ไม่จ้างก็ปรึกษาได้-ไม่ต้องเกรงใจ) ยินดีให้ข้อแนะนำเสมอ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ดาต้าด้วย Smart-PLS, SPSS และอภิปรายผล

  • 1. ลูกค้าส่งข้อมูลการสำรวจ, บทที่ 1-3, แบบสอบถามมาให้ฟรีแลนซ์
  • 2. ฟรีแลนซ์วิเคราะห์ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในบทที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย
แพ็กเกจ
วิเคราะห์ดาต้าด้วย SPSS
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

วิเคราะห์ดาต้าด้วย SPSS (ไม่รวมอภิปรายผล) ส่งงานในรูปของ Word, PDF, SPSS, Excel หรือรูปแบบอื่น ตามลักษณะงาน

วิเคราะห์ดาต้าด้วย SPSS พร้อมอภิปรายผล
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

วิเคราะห์ดาต้าด้วย SPSS รวมอภิปรายผลการวิจัย ส่งงานในรูปของ Word, PDF, SPSS, Excel หรือรูปแบบอื่น ตามลักษณะงาน

วิเคราะห์ดาต้าด้วย Smart PLS หรือ PLS-SEM พร้อมอภิปรายผล
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

วิเคราะห์ดาต้าด้วย Smart-PLS หรือ PLS-SEM รวมอภิปรายผลการวิจัย ส่งงานในรูปของ Word, PDF, Excel หรือรูปแบบอื่น ตามลักษณะงาน

ฟรีแลนซ์
จอมจักรวาล

มีความถนัดด้านกฎหมาย การบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ การสร้งเว็บไซต์ การสร้างเพจ การขายสินค้า การโฆษณา การจัดอีเวนท์ จัดกิจกรรม การถ่ายภาพ วาดภาพ เขียนบทความ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ประกอบคอมพิวเตอร์ การวางระบบคอมพิวเตอร์ การวิจัยและพัฒนา

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน