วิเคราะห์ดาต้าด้วย Smart-PLS, SPSS และอภิปรายผล

ขายได้ 6 ครั้ง
4.6

รับวิเคราะห์ดาต้างานวิจัย วิทยานิพนธ์ IS ด้วย SPSS, Smart-PSL หรือ PSL-SEM สมการโมเดลเชิงโครงสร้าง โดยลูกค้าสามารถส่งข้อมูลบทที่ 1-3, แบบสอบถาม, ข้อมูลที่เก็บรวบรวม โดยอาจส่งมาในรูปของ Excel, SPSS, แชร์ลิงค์จากแบบสอบถาม Google ฟอร์ม หรือวิธีอื่น ๆ ก็ได้ -วิเคราะห์สถิติด้วย SPSS (ไม่รวมอภิปรายผล) ส่งงานในรูปของ ตารางบน word และ SPSS 2,000 บาท -วิเคราะห์สถิติด้วย SPSS และอภิปรายผล ตามกรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย (บทที่ 4) 8,000 บาท -วิเคราะห์สถิติด้วย SmartPLS หรือ PSL-SEM หรือ สมการโมเดลเชิงโครงสร้าง พร้อมอภิปรายผล 12,000 บาท -แปลงงานวิจัยเป็นบทความทางวิชาการเพื่อลงวารสาร 3,000 บาท -แก้ไขการคัดลอกด้วย Turnitin ไม่เกิน 24% 8,000 บาท -ปรึกษางานวิจัยทุกขั้นตอน (ไม่จ้างก็ปรึกษาได้-ไม่ต้องเกรงใจ) ยินดีให้ข้อแนะนำเสมอ

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ วิเคราะห์ดาต้าด้วย Smart-PLS, SPSS และอภิปรายผล

  • 1. ลูกค้าส่งข้อมูลการสำรวจ, บทที่ 1-3, แบบสอบถามมาให้ฟรีแลนซ์
  • 2. ฟรีแลนซ์วิเคราะห์ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในบทที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย

แพ็กเกจ ราคา วิเคราะห์ดาต้าด้วย Smart-PLS, SPSS และอภิปรายผล

วิเคราะห์ดาต้าด้วย SPSS

฿2,000
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

วิเคราะห์ดาต้าด้วย SPSS (ไม่รวมอภิปรายผล) ส่งงานในรูปของ Word, PDF, SPSS, Excel หรือรูปแบบอื่น ตามลักษณะงาน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

วิเคราะห์ดาต้าด้วย SPSS พร้อมอภิปรายผล

฿8,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

วิเคราะห์ดาต้าด้วย SPSS รวมอภิปรายผลการวิจัย ส่งงานในรูปของ Word, PDF, SPSS, Excel หรือรูปแบบอื่น ตามลักษณะงาน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

วิเคราะห์ดาต้าด้วย Smart PLS หรือ PLS-SEM พร้อมอภิปรายผล

฿12,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

วิเคราะห์ดาต้าด้วย Smart-PLS หรือ PLS-SEM รวมอภิปรายผลการวิจัย ส่งงานในรูปของ Word, PDF, Excel หรือรูปแบบอื่น ตามลักษณะงาน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
company profile hiring
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!