เปิดร้านค้า Online และลงสินค้า บน Lazada, Shopee, Lnwshop, Facebook และอื่น ๆ

รับสร้างร้านค้า Online พร้อมกับลงสินค้าบน Facebook,Lazada,Shopee,ฯลฯ 1,200 บาท ภายในเวลา 24 ชม. หรือตามคิวที่นัดหมายไว้ ส่งงานตรงตามกำหนด รับสร้างร้านค้า Online พร้อมลงสินค้าบนเว็บไซต์สำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น LnwShop, Wix 2,500 บาท ไม่รวมค่าจดโดเมนเนม (ลูกค้าจ่ายเอง) รับเว็บไซต์ร้านค้า Online โรงแรม บริษัท ขายของหรือบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ 4,000 บาท ไม่รวมค่าจดโดเมนเนม (ลูกค้าจ่ายเอง) พร้อมลงสินค้าในร้านค้า/การบริการต่างๆ โดยรูปภาพหรือข้อมูลลูกค้าสามารถส่งมาให้หรือแจ้งแหล่งข้อมูลที่จะให้ไปดำเนินการก็ได้ สินค้าเกิน 20 รายการคิดเพิ่มตามปริมาณงาน รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ลงสินค้า/บริการมากกว่า 20 รายการ คิดเเพิ่มตามปริมาณงานและขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการ ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการและส่งข้อมูลเท่าที่มี ที่เหลือเราจัดให้ก็ได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เปิดร้านค้า Online และลงสินค้า บน Lazada, Shopee, Lnwshop, Facebook และอื่น ๆ

  • 1. สอบถามรายละเอียด ขอบข่ายงานที่ต้องการ ได้แก่ ต้องการเปิดร้านค้าบนอะไร ชื่อร้านค้า ปริมาณสินค้าที่ต้องการลง
  • 2. ลูกค้าส่งภาพสินค้า คุณลักษณะสินค้า ราคาที่ต้องการวางขาย ทั้งหมดที่ต้องการลงมาให้ฟรีแลนซ์
แพ็กเกจ
เปิดร้านและลงสินค้าออนไลน์บน Shopee, Lazada, Lneshop, Facebook
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สร้างร้านค้าออนไลน์พร้อมลงสินค้าบน Shopee, Lazada, Lnwshop, Facebook และบนแอพอื่น ๆ ปกติใช้เวลา 1 วัน ยกเว้นกรณีต้องตัดต่อภาพที่ลูกค้าให้นำมาจากเว็บอื่น แต่งภาพจำนวนมาก ทั้งนี้ฟรีแลนซ์จะประมาณการทำงานและนัดส่งงาน โดยลูกค้าจะได้รับงานตามกำหนดนัดหมาย ราคาที่กำหนดสำหรับการลงสินค้าไม่เกิน 20 รายการ

สร้างร้านค้าและลงสินค้าออนไลน์บน Lnwshop, Z, Wix
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สร้างร้านค้าออนไลน์พร้อมลงสินค้าบน Lnwshop, Z, Wix และเว็บอื่น ๆ ปกติใช้เวลา 2 วัน ยกเว้นกรณีต้องตัดต่อภาพหรือแต่งภาพจำนวนมาก โดยฟรีแลนซ์จะนัดส่งงานกับลูกค้า และจะส่งงานตามกำหนดนัดหมาย ราคาที่กำหนดสำหรับการลงสินค้าไม่เกิน 20 รายการ

สร้างเว็บไซต์ทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

สร้างเว็บไซต์ทั่วไป เช่น โรงแรม ร้านค้า บริษัท หน่วยงาน ฯลฯ สิ่งที่ได้รับหน้าโฮมเพจ เว็บบล็อก ระบบสมาชิก ร้านจำหน่ายสินค้า การจอง และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เวลาที่กำหนดส่งงานเป็นเวลาที่นานที่สุด ซึ่งลูกค้าอาจได้รับงานก่อนกำหนด

ฟรีแลนซ์
จอมจักรวาล

มีความถนัดด้านกฎหมาย การบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ การสร้งเว็บไซต์ การสร้างเพจ การขายสินค้า การโฆษณา การจัดอีเวนท์ จัดกิจกรรม การถ่ายภาพ วาดภาพ เขียนบทความ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ประกอบคอมพิวเตอร์ การวางระบบคอมพิวเตอร์ การวิจัยและพัฒนา

01/2018
เป็นสมาชิก
98 %
งานสำเร็จ
54 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน