งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เขียนบทความ วิเคราะห์และเขียนบรรยายสรุปผลงานวิจัย

พิสูจน์อักษร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เขียนบทความลงวารสารวิจัย วิเคราะห์สถิติและเขียนบรรยายสรุปผล (บทที่ 4) อภิปรายผล (บทที่ 5) ปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรม (บทที่ 2) ตรวจวิธีวิจัยและแบบสอบถาม (บทที่ 3) พิสูจน์อักษรนิยาย หนังสือ บทความ จัดหน้าเอกสารงานวิจัย endnote จัดรูปแบบ iThesis จัดทำ Presentation นำเสนองานวิจัย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เขียนบทความ วิเคราะห์และเขียนบรรยายสรุปผลงานวิจัย

  • 1. สอบถามรายละเอียด ขอบข่ายงานที่ต้องการ เนื้อหาของงาน โจทย์ คำถาม ประเด็นที่ต้องการ
  • 2. ฟรีแลนซ์เสนอราคา ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษรงานวิจัย วิทยานิพนธ์ งานวิชาการ นิยาย บทความ
ตรวจสำนวน ข้อความ การพิมพ์ จัดรูปเล่ม ทำสารบัญแบบออโต้
ปรับปรุงงานวิจัย บทนำ-วิธีวิจัย (บทที่ 1-3)
ปรับปรุงเนื้อหา สำนวน ทฤษฎี จัดรูปเล่ม ทำสารบัญแบบออโต้ บรรณานุกรม
ปรับปรุงงานวิจัย สรุปผลการวิจัย-อภิปรายผล (บทที่ 4-5)
ปรับปรุงเนื้อหา สถิติ การวิเคราะห์สถิติและบรรยายสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล สารบัญแบบออโต้ บทคัดย่อ จัดรูปเล่ม
ระยะเวลาในการทำงาน
2 วัน
5 วัน
5 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
จำนวนหน้า
200 หน้า
200 หน้า
200 หน้า
ไฟล์งานต้นฉบับ
เรียบเรียง เกลาสำนวนใหม่
ตรวจแก้ไวยากรณ์
จัดรูปเล่มและทำสารบัญ
ราคา
฿ 1,800
฿ 11,000
฿ 12,000
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
จอมจักรวาล

มีความถนัดด้านกฎหมาย การบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ การสร้งเว็บไซต์ การสร้างเพจ การขายสินค้า การโฆษณา การจัดอีเวนท์ จัดกิจกรรม การถ่ายภาพ วาดภาพ เขียนบทความ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ประกอบคอมพิวเตอร์ การวางระบบคอมพิวเตอร์ การวิจัยและพัฒนา

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
260 ครั้ง
ขายได้
11 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน