งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เขียนบทความ วิเคราะห์และเขียนบรรยายสรุปผลงานวิจัย

4.81
ขายได้ 309 ครั้ง

พิสูจน์อักษร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เขียนบทความลงวารสารวิจัย วิเคราะห์สถิติและเขียนบรรยายสรุปผล (บทที่ 4) อภิปรายผล (บทที่ 5) ปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรม (บทที่ 2) ตรวจวิธีวิจัยและแบบสอบถาม (บทที่ 3) พิสูจน์อักษรนิยาย หนังสือ บทความ จัดหน้าเอกสารงานวิจัย endnote จัดรูปแบบ iThesis จัดทำ Presentation นำเสนองานวิจัย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เขียนบทความ วิเคราะห์และเขียนบรรยายสรุปผลงานวิจัย

  • 1. สอบถามรายละเอียด ขอบข่ายงานที่ต้องการ เนื้อหาของงาน โจทย์ คำถาม ประเด็นที่ต้องการ
  • 2. ฟรีแลนซ์เสนอราคา ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษรงานวิจัย วิทยานิพนธ์ งานวิชาการ นิยาย บทความ
ปรับปรุงงานวิจัย บทนำ-วิธีวิจัย (บทที่ 1-3)
ปรับปรุงงานวิจัย สรุปผลการวิจัย-อภิปรายผล (บทที่ 4-5)
ตรวจสำนวน ข้อความ การพิมพ์ จัดรูปเล่ม ทำสารบัญแบบออโต้
ปรับปรุงเนื้อหา สำนวน ทฤษฎี จัดรูปเล่ม ทำสารบัญแบบออโต้ บรรณานุกรม
ปรับปรุงเนื้อหา สถิติ การวิเคราะห์สถิติและบรรยายสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล สารบัญแบบออโต้ บทคัดย่อ จัดรูปเล่ม
ระยะเวลาในการทำงาน
2 วัน
5 วัน
5 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
จำนวนหน้า
200 หน้า
200 หน้า
200 หน้า
ไฟล์งานต้นฉบับ
เรียบเรียง เกลาสำนวนใหม่
ตรวจแก้ไวยากรณ์
จัดรูปเล่มและทำสารบัญ
ราคา
฿ 1,800
฿ 11,000
฿ 12,000
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!