Presentaton นำเสนองานวิจัย วิทยานิพนธ์ งานวิชาการ งานอีเวนท์ งานแต่งงาน บริษัท บุคคล หน่วยงาน

4.35
ขายได้ 122 ครั้ง

รับจัดทำ Presentation นำเสนองานวิจัย วิทยานิพนธ์ นำเสนองานวิชาการ งานอีเวนท์ นิทรรศการ งานแต่งงาน นำเสนอสินค้าหรือบริการ โปรไฟล์บุคคล บริษัท หน่วยงาน ระยะเวลาดำเนินการกรณีที่มีข้อมูลพร้อม 20 สไลด์ จะใช้เวลาประมาณ 1 วัน หรือกรณีมีคิว หรือปริมาณงานมากตามตกลงเวลา - มั่นใจส่งงานตรงเวลาที่นัดหมาย 1. จัดทำ Presentation งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานวิชาการ 1,800 บาท 2. จัดทำ Presentation กรณีลูกค้าแจ้งแต่หัวข้อมา ให้ฟรีแลนซ์หาข้อมูลเองด้วย 3,000 บาท 3. จัดทำโปรไฟล์บริษัท หน่วยงาน องค์กร 1,800 บาท 4. จัดทำโปรไฟล์บุคคล 1,200 บาท 5. มีสไลด์ที่จัดทำเสร็จแล้ว ให้จัดแต่งสไลด์ 1,200 บาท 6. นำเสนอในรูปแบบ Animation 3,500 บาท 7. พากษ์เสียงลงไป เพิ่ม 1,500 บาท 8. วิดีโอ Presentation 4,500 บาท 9. นำเสนอรายงานบัญชี สถิติในรูปของกราฟ แผนภาพ รวมวิเคราะห์สถิติด้วย 2,500 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Presentaton นำเสนองานวิจัย วิทยานิพนธ์ งานวิชาการ งานอีเวนท์ งานแต่งงาน บริษัท บุคคล หน่วยงาน

  • 1. สอบถามความต้องการ ขอบข่ายงาน รายละเอียดของงาน ตรวจดูไฟล์งานและเอกสารที่เกี่ยวกับงานเท่าที่มี
  • 2. ฟรีแลนซ์เสนอราคา ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
Presentation
Presentation Animation
VDO Presentation
ทำ Presentation ในรูปแบบของสไลด์ ด้วยโปรแกรม Powerpoint ส่งไฟล์งาน .PPT และ .PDF
ทำ Presentation ในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว ส่งงานในรูปของ ไฟล์ .PPT, .PDF และ .MP4
ทำ VDO Presentation ส่งไฟล์ในรูปของ .MP4
ระยะเวลาในการทำงาน
1 วัน
2 วัน
3 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
จำนวนหน้า
20 หน้า
20 หน้า
20 หน้า
ไฟล์งานต้นฉบับ
ตัดต่อและตกแต่งภาพ
ใส่คำบรรยายใต้ภาพ
ออกแบบภาพอินโฟกราฟฟิก
ไดคัทภาพ
ราคา
฿ 1,000
฿ 2,500
฿ 3,500
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!