แปลเอกสารภาษาไทย-ญี่ปุ่น / ภาษาญี่ปุ่น- ไทย

งานแปลภาษาญี่ปุ่น <---> ไทย โดยนักแปลชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ รับรองความถูกต้องของเนื้อหา ส่งงานตรงเวลา *** อัตราค่าแปลขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร ปริมาณ และระยะเวลาในการแปล *** ประเภทของเอกสารที่รับแปล - เอกสาร/บทความทั่วไป - เอกสารคู่มือต่างๆ - หนังสือ/ฮาวทู - อีเมล - อื่นๆ (สามารถส่งไฟล์เอกสารให้ประเมินก่อนได้ค่ะ) *** ไม่รับทำการบ้านภาษาญี่ปุ่น ***

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสารภาษาไทย-ญี่ปุ่น / ภาษาญี่ปุ่น- ไทย

  • 1. รับเอกสารรายละเอียดงาน
  • 2. พิจารณางาน ตกลงเรื่องระยะเวลาแปลเอกสารและประเมินราคา
แพ็กเกจ
เอกสารแปลภาษาญี่ปุ่น --->ภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เอกสารแปลภาษาญี่ปุ่น --->ภาษาไทย เอกสารเนื้อหาทั่วไป 1A4 ไม่เกิน 400 คำ-->ราคาเริ่มต้นหน้าละ 350 บาท เอกสารเนื้อหาทั่วไป 1A4 เกิน 400 คำขึ้นไป-->ราคาเริ่มต้นหน้าละ 500 บาท * เอกสารที่มีเนื้อหาทางวิชาการ หรือศัพท์เฉพาะ กรุณาแจ้งและส่งไฟล์ให้ประเมินราคาก่อน ** ต้องการเอกสารด่วนกรุณาแจ้งล่วงหน้า และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ลูกค้าจะได้รับเอกสารแปลเป็นภาษาไทยที่มีความถูกต้อง สามารถเลือกส่งไฟล์งานแปล PDF หรือ doc.

เอกสารแปลภาษาไทย --->ภาษาญี่ปุ่น
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เอกสารแปลภาษาไทย --->ภาษาญี่ปุ่น เอกสารเนื้อหาทั่วไป 1A4 ไม่เกิน 400 คำ-->ราคาเริ่มต้นหน้าละ 450 บาท เอกสารเนื้อหาทั่วไป 1A4 เกิน400 คำขึ้นไป-->ราคาเริ่มต้นหน้าละ 600 บาท * เอกสารที่มีเนื้อหาทางวิชาการ หรือศัพท์เฉพาะ กรุณาแจ้งและส่งไฟล์ให้ประเมินราคาก่อน ** ต้องการเอกสารด่วนกรุณาแจ้งล่วงหน้า และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ลูกค้าจะได้รับเอกสารแปลเป็นภาษาไทยที่มีความถูกต้อง สามารถเลือกส่งไฟล์งานแปล PDF หรือ doc.

ฟรีแลนซ์
JKMasp

นักแปลฟรีแลนซ์ ชำนาญในการใช้ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น มีประสบการณ์ฝึกงานในโรงพยาบาลตำแหน่งล่ามภาษาญี่ปุ่น ประสบการณ์ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นตำแหน่งล่าม และประสบการณ์การแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น มีพาร์ทเนอร์คนญี่ปุ่นร่วมทำงานแปลด้วยกันค่ะ

09/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
17 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน