ร่างสัญญา แปลเอกสารทางกฎหมาย รับรองเอกสารทางกฎหมาย (Notarial Services Attorney) ให้คำปรึกษากฎหมาย

5
ขายได้ 1 ครั้ง

ขอบเขตการให้บริการ 1. ร่าง รีวิว ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาและเอกสารทุกประเภท (Eng-Thai) 2. ให้คำปรึกษากฎหมายด้านต่าง ๆ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมายแรงงาน 3. รับรองเอกสาร ลายมือชื่อ รับรองสำเนา รับรองคำแปลของเอกสารต่างๆ (Notarial Services Attorney) Scope of Work 1. Draft, review, check the validity of all types of contracts and translate the documents (Eng & Thai) 2. Provide legal advice in various areas such as business/corporate laws and labor laws etc. (Eng & Thai) 3. Certify signature, certify copy, certify translation of various documents (Notarial Services Attorney) Education • Chulalongkorn University – Bachelor of Laws • University of Kent – Master of Laws (Merit) Licenses: Lawyer License/ Notarial Services Attorney IELTS: 7.0 ขั้นตอนการทำงาน 1. แจ้งรายละเอียดของบริการทางกฎหมายที่ต้องการ และส่งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เพื่อประเมินและตกลงค่าบริการ (ค่าบริการอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความซับซ้อน) 2. Freelancer ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าเเละแจ้งระยะเวลาการทำงาน (ประมาณ 3-5 วัน) 3. ลูกค้าชำระเงินและส่งมอบงานตามกำหนด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ร่างสัญญา แปลเอกสารทางกฎหมาย รับรองเอกสารทางกฎหมาย (Notarial Services Attorney) ให้คำปรึกษากฎหมาย

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดและขอบเขตของบริการทางกฎหมายที่ต้องการ และส่งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เพื่อประเมินและตกลงค่าบริการ (ค่าบริการอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความซับซ้อน)
  • 2. Freelancer ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าเเละแจ้งระยะเวลาการทำงาน (ประมาณ 3-5 วัน อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความซับซ้อน)
แพ็กเกจ
Contract Drafting & Review/Translation: ร่างและตรวจสอบสัญญาและแปลเอกสารกฎหมาย฿ 800
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สัญญาที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย มีข้อตกลงมาตรฐานที่สัญญาประเภทนั้นๆจะต้องมี (Boilerplate) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าให้มากที่สุด / แปลเอกสารกฎหมาย เริ่มต้น THB 800 ร่างและตรวจสอบสัญญา ภาษาไทย THB 800 ภาษาอังกฤษ THB 1,100 *ราคาและเวลา depending on complexities ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน *Contract Drafting & Review ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดของธุรกรรมและข้อตกลง (commercial terms) ต่างๆให้ครบถ้วนค่ะ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
รับรองลายมือชื่อ รับรองสำเนา รับรองคำแปล ของเอกสารต่าง ๆ (Notarial Services Attorney)฿ 700
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เอกสารที่ผ่านการรับรองพร้อมสแตมป์และคำรับรองจากทนายความผู้รับรองเอกสารและลายมือชื่อ เริ่มต้น THB 700


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ให้คำปรึกษากฎหมายต่างๆ ฿ 700
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ให้คำปรึกษากฎหมายต่างๆ เริ่มต้น THB 700 *ราคาและเวลา depending on complexities ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!