milestone

Post+Shareกระจาย (โพสมือ) โพสต์ลงกลุ่มFB/เว็บบอร์ด

เรามีทีมงานผู้ใช้จริงสามารถโพสต์และแชร์ด้วยมือไม่ใช้โปรแกรม เพิ่มโอกาสในการขายตามกลุ่มหรือเว็บบอร์ดต่างๆ [บริการโพสต์และแชร์ลงกลุ่มFB] Pack 100-300กลุ่ม Pack 7วัน (70-210กลุ่ม) Pack 30วัน (300-900กลุ่ม) Pack 100-300เว็บบอร์ด เราจะแบ่งแพคตามประเภทต่างๆ มีประเภทหลักๆคือ ประเภทโพสต์ กลุ่ม แชร์ และรูปแบบรายงาน คำอธิบายกลุ่ม -กลุ่มทั่วไป ตลาด/ขายของ/โพสฟรี -คละกลุ่ม (กลุ่มทั่วไป+เจาะจงตรงกับสินค้า) -เจาะจงกลุ่ม ตรงกับสินค้าของคุณ แพ็คโพสและแพ็คแชร์ ส่งรายงาน : รูปบันทึกหน้าจอการโพสลงกลุ่มต่างๆ มีชื่อคนโพส/ชื่อกลุ่ม ราคาเพิ่มเติม เพิ่ม 200฿ = กลุ่มไม่ซ้ำ (ทั้งหมด) เพิ่มรูปแบบรายงาน 500฿ = URL และไฟล์Excel , zip เพิ่มกลุ่มทั่วไป (เริ่มกลุ่มละ5-15฿ ขึ้นกับประเภท ได้แก่ 100กลุ่ม,7วัน,30วัน,แชร์,โพส) เพิ่มกลุ่มคละ (เริ่มกลุ่มละ10-20฿) เพิ่มกลุ่มเจาะจง (เริ่มกลุ่มละ15-25฿) แพ็คโพสเว็บบอร์ด ส่งงานไฟล์Excel 1,000฿ 100 เว็บบอร์ด 2,000฿ 200 เว็บบอร์ด 3,000฿ 300 เว็บบอร์ด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Post+Shareกระจาย (โพสมือ) โพสต์ลงกลุ่มFB/เว็บบอร์ด

  • 1. สอบถามผู้จ้าง-ถามข้อมูลสินค้า ขอเลขทะเบียนยา/อาหารและยา/มีลิขสิทธิ์
  • 2. เสนอราคา&ชำระเงิน เมื่อผู้จ้างชำระเงินและรออนุมัติจากเว็บจึงเริ่มทำงานได้
แพ็กเกจ
แพ็ค100กลุ่ม+กลุ่มทั่วไป+ส่งรูป
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

500฿ HA1-โพส100กลุ่ม ใช้เวลา1-3วัน -กลุ่มทั่วไป (เช่นตลาด/ขายของ/โพสต์ฟรี) ส่งรายงาน : รูปบันทึกหน้าจอการโพสลงกลุ่มต่างๆ มีชื่อคนโพส/ชื่อกลุ่ม

แพ็ค7วัน + กลุ่มคละ+ส่งรูป
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1,050฿ WD2-กลุ่มคละ(ทั่วไป+เจาะจง) โพสวันละ10กลุ่ม ใช้เวลา 7 วัน = 70กลุ่ม ส่งรายงาน : รูปบันทึกหน้าจอการโพสลงกลุ่มต่างๆ มีชื่อคนโพส/ชื่อกลุ่ม

แพ็คแชร์30วัน+กลุ่มเจาะจง+ส่งรูป
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

7,500฿ SMG3-กลุ่มเจาะจง แชร์วันละ10กลุ่ม30วัน =300กลุ่ม ส่งรายงาน : รูปบันทึกหน้าจอการโพสลงกลุ่มต่างๆ มีชื่อคนโพส/ชื่อกลุ่ม

ฟรีแลนซ์
Kunwadee

จบเอกอังกฤษธุรกิจ ปัจจุบันทำธุรกิจออนไลน์ มีประสบการ์ณ์ขายของออนไลน์ผ่านเฟซบุค/ไลน์@ Facebook page/Line@ : ขายของในช้่อปปี้ชื่อร้านเจนด้ายผ้าทอตั้งแต่ ปี พ.ศ.2558 ปี2561 มีประสบการณ์ ไดคัตตกแต่งภาพ เปลี่ยนภาพพื้นหลัง ปี2561-64 มีประสบการณ์ Facebook Ads ปี2565 เริ่มลงโฆษณาผ่านเสื้อในโซเชียล

10/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
439 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน