รับพิมพ์งานทุกชนิด คีย์ข้อมูล ถอดเทปเสียง สร้างแบบสอบถามออนไลน์ และอื่นๆ

0.0
ขายได้ 1 ครั้ง

เราทำได้ทุกอย่าง!!! จบ ครบ ที่เดียว!!! ทั้งพิมพ์งานตามต้นฉบับ (ไทยและอังกฤษ) พิมพ์เฉพาะตัวอักษร ข้อความ สมการ สูตรต่างๆ ตาราง แบบสอบถาม / จัดหน้าเอกสาร จัดรูปเล่ม / ถอดเทปภาษาไทย / การคีย์ข้อมูลลง Microsoft Excel ทั้งทั่วไป ใส่สูตร สร้างสูตร ผูกสูตร พื้นฐานต่างๆ / โปรแกรม PDF (รวมไฟล์ / แยกไฟล์ / ต่อไฟล์ / สลับหน้า / ลบหน้า) / แปลงไฟล์ ( Word / Excel / PPT / เป็น PDF และ- PDF เป็น JPG) / สร้างแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) จัดทำ QR code จัดทำ Short URL

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับพิมพ์งานทุกชนิด คีย์ข้อมูล ถอดเทปเสียง สร้างแบบสอบถามออนไลน์ และอื่นๆ

  • 1. หารือรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับงาน : ความต้องการทั้งหมดของผู้ว่าจ้าง เช่น ขนาดกระดาษ ระยะขอบ ขนาดตัวอักษร รูปแบบ สี font เป็นต้น
  • 2. ตกลงราคาและวันเวลาในการส่งมอบงาน : ราคาขึ้นกับปริมาณงาน ความยาก ความเร่งด่วนของงาน

แพ็กเกจ ราคา รับพิมพ์งานทุกชนิด คีย์ข้อมูล ถอดเทปเสียง สร้างแบบสอบถามออนไลน์ และอื่นๆ

พิมพ์งาน จัดหน้า คีย์ข้อมูล

฿250
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. การพิมพ์งานตามต้นฉบับ (ไทยและอังกฤษ) Word (A4) - เฉพาะตัวอักษร : ไทย 10 บาท อังกฤษ 15 บาท / หน้า - ทั้งข้อความ สมการ สูตร ตาราง : ไทย 12 บาท อังกฤษ17 บาท /หน้า - แบบสอบถาม : ไทย 12 บาท อังกฤษ 17 บาท / หน้า - งานด่วน ไม่เกิน 20 หน้า : ไทย 20 บาท อังกฤษ 25 บาท / หน้า 2. จัดหน้าเอกสาร จัดรูปเล่ม : วิทยานิพนธ์ 7 บาท รายงาน หน้าละ 5 บาท / หน้า 3. คีย์ข้อมูลลง Excel : ทั่วไป เริ่มต้น 200 บาท / ใส่สูตร เริ่มต้น 350 บาท / ผูกสูตรพื้นฐานต่างๆ เริ่ม 400 บาท แก้ไขฟรี 3 ครั้ง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

ถอดเทป /ทำ PDF

฿250
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.ถอดเทปภาษาไทย (3-7 วัน) นาทีละ 10 บาท (ส่งงานไฟล์ Word/PDF) 2.โปรแกรม PDF (1 - 2 วัน) - รวมไฟล์ / แยกไฟล์ / ต่อไฟล์ / สลับหน้า / ลบหน้า - แบบเหมา 100 บาท ไม่เกิน 30 แผ่น /หากเกิน 20 แผ่น แผ่นละ 5 บาท 3. แปลงไฟล์ (1 - 2 วัน) - Word / Excel / PPT / เป็น PDF - PDF เป็น JPG - แบบเหมา 100 บาท ไม่เกิน 30 แผ่น /หากเกิน 20 แผ่น แผ่นละ 5 บาท แก้ไขฟรี 3 ครั้ง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

สร้างแบบสอบถามออนไลน์ ทำ QR code ทำ Short URL

฿250
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. สร้างแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) (1-3 วัน) - ไม่เกิน 15 ข้อ แบบเหมา 300 บาท - ผู้ว่าจ้างจะได้รับลิงค์เพื่อนำไปใช้งานต่อ หลังจากปรับแก้เรียบร้อยแล้ว และได้รับมอบสิทธิ์ความเป็นเจ้าของต่อไป 2. จัดทำ QR code (1-2 วัน) QR code ละ 10 บาท 3. จัดทำ Short URL เช่น (https://bit.ly/3pjmherl) Short URL ละ 10 บาท แก้ไขฟรี 3 ครั้ง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!