รับพิมพ์งานทุกชนิด คีย์ข้อมูล ถอดเทปเสียง สร้างแบบสอบถามออนไลน์ และอื่นๆ

เราทำได้ทุกอย่าง!!! จบ ครบ ที่เดียว!!! ทั้งพิมพ์งานตามต้นฉบับ (ไทยและอังกฤษ) พิมพ์เฉพาะตัวอักษร ข้อความ สมการ สูตรต่างๆ ตาราง แบบสอบถาม / จัดหน้าเอกสาร จัดรูปเล่ม / ถอดเทปภาษาไทย / การคีย์ข้อมูลลง Microsoft Excel ทั้งทั่วไป ใส่สูตร สร้างสูตร ผูกสูตร พื้นฐานต่างๆ / โปรแกรม PDF (รวมไฟล์ / แยกไฟล์ / ต่อไฟล์ / สลับหน้า / ลบหน้า) / แปลงไฟล์ ( Word / Excel / PPT / เป็น PDF และ- PDF เป็น JPG) / สร้างแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) จัดทำ QR code จัดทำ Short URL

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานทุกชนิด คีย์ข้อมูล ถอดเทปเสียง สร้างแบบสอบถามออนไลน์ และอื่นๆ

  • 1. หารือรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับงาน : ความต้องการทั้งหมดของผู้ว่าจ้าง เช่น ขนาดกระดาษ ระยะขอบ ขนาดตัวอักษร รูปแบบ สี font เป็นต้น
  • 2. ตกลงราคาและวันเวลาในการส่งมอบงาน : ราคาขึ้นกับปริมาณงาน ความยาก ความเร่งด่วนของงาน
แพ็กเกจ
พิมพ์งาน จัดหน้า คีย์ข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. การพิมพ์งานตามต้นฉบับ (ไทยและอังกฤษ) Word (A4) - เฉพาะตัวอักษร : ไทย 10 บาท อังกฤษ 15 บาท / หน้า - ทั้งข้อความ สมการ สูตร ตาราง : ไทย 12 บาท อังกฤษ17 บาท /หน้า - แบบสอบถาม : ไทย 12 บาท อังกฤษ 17 บาท / หน้า - งานด่วน ไม่เกิน 20 หน้า : ไทย 20 บาท อังกฤษ 25 บาท / หน้า 2. จัดหน้าเอกสาร จัดรูปเล่ม : วิทยานิพนธ์ 7 บาท รายงาน หน้าละ 5 บาท / หน้า 3. คีย์ข้อมูลลง Excel : ทั่วไป เริ่มต้น 200 บาท / ใส่สูตร เริ่มต้น 350 บาท / ผูกสูตรพื้นฐานต่างๆ เริ่ม 400 บาท แก้ไขฟรี 3 ครั้ง

ถอดเทป /ทำ PDF
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.ถอดเทปภาษาไทย (3-7 วัน) นาทีละ 10 บาท (ส่งงานไฟล์ Word/PDF) 2.โปรแกรม PDF (1 - 2 วัน) - รวมไฟล์ / แยกไฟล์ / ต่อไฟล์ / สลับหน้า / ลบหน้า - แบบเหมา 100 บาท ไม่เกิน 30 แผ่น /หากเกิน 20 แผ่น แผ่นละ 5 บาท 3. แปลงไฟล์ (1 - 2 วัน) - Word / Excel / PPT / เป็น PDF - PDF เป็น JPG - แบบเหมา 100 บาท ไม่เกิน 30 แผ่น /หากเกิน 20 แผ่น แผ่นละ 5 บาท แก้ไขฟรี 3 ครั้ง

สร้างแบบสอบถามออนไลน์ ทำ QR code ทำ Short URL
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. สร้างแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) (1-3 วัน) - ไม่เกิน 15 ข้อ แบบเหมา 300 บาท - ผู้ว่าจ้างจะได้รับลิงค์เพื่อนำไปใช้งานต่อ หลังจากปรับแก้เรียบร้อยแล้ว และได้รับมอบสิทธิ์ความเป็นเจ้าของต่อไป 2. จัดทำ QR code (1-2 วัน) QR code ละ 10 บาท 3. จัดทำ Short URL เช่น (https://bit.ly/3pjmherl) Short URL ละ 10 บาท แก้ไขฟรี 3 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
จินดาอร

มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับหนังสือทางราชการในการทำงานเป็นเวลาหลายปี จึงมีความเชี่ยวชาญและมีความละเอียดรอบคอบและมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย ทั้งจากการเรียนในระดับปริญญาโทและการทำงานที่ต้องมีการออกแบบสอบถามข้อมูล จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล

08/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน