ตรวจบ้าน ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม

0

(ตรวจบ้านตามมาตรฐานก่อสร้าง ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวกับโครงการ) 🔦 ตรวจเองทุกหลัง ไม่ใช้พนักงานจ้างประสบการณ์น้อย ในการตรวจ 🔦 ตรวจบ้านที่ดีที่สุด อุปกรณ์ครบที่สุด ที่แรก ที่เดียว ในราชบุรี และ กาญจนบุรี 🔦 ตรวจด้วย โดรน กล้องIR เครื่องวัดความชื้น (อุปกรณ์ความแม่นยำสูง) 🔦 ตรวจด้วยตนเองทุกหลัง มากกว่า 400+ หลัง (ไม่จ้าง Freelance) 🔦 ไม่กำหนดระยะเวลาตรวจ ( ขึ้นกับ ปริมาณ Defect ของบ้าน) 🔦 รายงาน PDF ส่งให้ทางโครงการภายใน 2 วัน นับจากวันตรวจ 🔦 สามารถ ดูแลแทนเจ้าของบ้าน กรณีเจ้าของบ้านไม่ว่าง ในวันตรวจ 🔦 ไม่เก็บค่าเดินทาง ตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยตัวเอง ทุกหลัง 👨‍🔬 -ใบรับรองการสอบผ่าน การอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร" 👨‍🔬 -ใบอนุญาต ช่างไฟฟ้าในอาคาร ( สป65-1-15xxx-xxxx ) 👨‍🔬 -ใบรับรอง การติดตั้งหลังคา เมทัลชีท กระทรวงพัฒนาฝีมือแรงงาน ( xxx/2565 ) 👨‍🔬 -ใบรับรอง การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน 👨‍🔬 -วิศวกรรม วศ.บ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ใบอนุญาต บินโดรน 👨‍🔬 -ใบอนุญาตควบคุมอากาศยานไม่มีนักบิน ( CAAT) 👨‍🔬 -ใบอนุญาตครอบครองอากาศยานไม่มีนักบิน (NBTC)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ตรวจบ้าน ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม

  • 1. นัดหมาย วัน เข้าตรวจ
  • 2. เข้าตรวจครั้งที่ หาจุดบกพร่องทุกจุด
แพ็กเกจ
5000฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รายงาน PDF ใน 48 ชั่วโมง หลังตรวจ รับปรึกษาฟรีเรื่องบ้าน ทางโทรศัพท์ ตลอดเวลา


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!