วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล บริษัท

0

แนะนำตัว ชื่อ จารุพัฒน์ สาตนุรักษ์ (พีช) เป็นนักวางแผนภาษีครับ :) ภาษีเป็นเงินของเราสิ่งถูกบังคับให้ต้องจ่าย ดังนั้นเราจึงต้องวางแผนภาษีเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อประหยัดเงินและเวลาที่มีค่าของลูกค้า ข้อมูลบางอย่าง นักบัญชีไม่สามารถบอกรายละเอียดทางภาษีได้ครบถ้วนเท่านักภาษี เพราะเขามีหน้าที่ทำบัญชี ไม่ใช่วางแผนภาษี ประวัติการทำงาน บลจ. กรุงศรี (มกราคม 2561 - สิงหาคม 2561) บ. เอไอเอ จำกัด (กันยายน 2561 - ปัจจุบัน) คุณวุฒิ - หลักสูตรวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 40(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระประกอบโรคศิลป์ - หลักสูตรวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัท หจก. - หลักสูตรนักวางแผนการเงินไทย CFP (1,2)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล บริษัท

  • 1. พูดคุย สอบถามรายอะเอียดต่างๆ
  • 2. จัดทำใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (อาชีพเดียว)฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- แจ้งผลการคำนวณภาษีเบื้องต้น ว่าลูกค้าต้องจ่ายภาษีเพิ่มหรือได้เงินคืนเท่าไหร่ - คำแนะนำการวางแผนภาษีเพิ่มเติม เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำการประหยัดภาษีเพิ่มขึ้น *ตามหลักการของสรรพากร เพื่อลดปัญหาติดขัดกับสรรพากร


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (2อาชีพขึ้นไป)฿ 2,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- แจ้งผลการคำนวณภาษีเบื้องต้น ว่าลูกค้าต้องจ่ายภาษีเพิ่มหรือได้เงินคืนเท่าไหร่ - คำแนะนำการวางแผนภาษีเพิ่มเติมของแต่ละอาชีพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำการประหยัดภาษีเพิ่มขึ้น *ตามหลักการของสรรพากร เพื่อลดปัญหาติดขัดกับสรรพากร


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- แจ้งผลการคำนวณภาษีเบื้องต้นของบริษัท ว่าลูกค้าต้องจ่ายภาษีเพิ่มหรือได้เงินคืนเท่าไหร่ - แจ้งผลการคำนวณภาษีเบื้องต้นของกรรมการ ว่าลูกค้าต้องจ่ายภาษีเพิ่มหรือได้เงินคืนเท่าไหร่ - คำแนะนำการวางแผนภาษีเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทและกรรมการสามารถทำการประหยัดภาษีเพิ่มขึ้น *ตามหลักการของสรรพากร เพื่อลดปัญหาติดขัดกับสรรพากร


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!